Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF

19/12/2023
Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF

Cuốn sách Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị do chủ biên GS.TS. Hoàng Chí Bảo và tập thể tác giả là những nhà nghiên cứu, nhà giáo dục có kinh nghiệm trong nghiên cứu và giảng dạy về chủ nghĩa xã hội khoa học, đã được biên soạn theo quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Cuốn sách này thể hiện nhiều kết quả nghiên cứu mới về chủ nghĩa xã hội khoa học, gắn liền với thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Cuốn sách gồm 7 chương, trình bày một cách hệ thống, toàn diện lý luận về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội với những đặc trưng bản chất về các vấn đề như sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nền dân chủ và Nhà nước xã hội chủ nghĩa, cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, và vấn đề gia đình.

Cuốn sách nhằm giúp sinh viên, học viên nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất, mở rộng và chuyên sâu về Chủ nghĩa xã hội khoa học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin; từ đó nâng cao hiểu biết thực tiễn và khả năng vận dụng các tri thức nói trên vào việc xem xét, đánh giá những vấn đề chính trị – xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; nắm chắc và vận dụng thành thạo những kiến thức đã học vào công việc gi

Tải Sách Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF Miễn Phí

Đọc sách Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF của tác giả Tác giả Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Tác giả: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.
Năm xuất bản: 2021.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
Trọng lượng: 263gr.
Kích thước: 20.5 x 14.5 x 1.1 cm.
Số trang: 276 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 57.950 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị

Cuốn sách “Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học” là một tài liệu vô cùng hữu ích và cần thiết đối với những sinh viên, học viên không chuyên lý luận chính trị như tôi. Tác giả của cuốn sách đã có những nghiên cứu và kinh nghiệm giảng dạy lâu năm trong lĩnh vực chủ nghĩa xã hội, đảm bảo sự chính xác và uy tín của kiến thức được truyền đạt.

Cuốn sách được biên soạn theo quan điểm đổi mới căn bản và toàn diện trong giáo dục và đào tạo. Từ đó, cuốn sách không chỉ giới thiệu về sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa xã hội mà còn nêu bật vai trò của các tác giả như C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin trong quá trình phát triển đó.

Cuốn sách cũng trình bày một cách hệ thống và toàn diện về lý luận về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Những chương trong cuốn sách đề cập đến các đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội như sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, nền dân chủ và nhà nước xã hội chủ nghĩa, cơ cấu xã hội và tầng lớp, vấn đề dân tộc và tôn giáo, vấn đề gia đình trong quá trình phát triển chủ nghĩa xã hội.

Đối với tôi, cuốn sách đã giúp tôi nắm được những kiến thức cơ bản và cốt lõi về chủ nghĩa xã hội khoa học. Nhờ đó, tôi đã nâng cao được hiểu biết thực tế và khả năng áp dụng kiến thức đã học vào việc xem xét và đánh giá những vấn đề chính trị – xã hội liên quan đến chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

T

Tóm Tắt Sách Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị

Giáo trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học được chia thành 7 chương và giúp sinh viên và học viên nắm bắt tri thức cơ bản về Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học. Cuốn sách giải thích về các giai đoạn phát triển của Chủ Nghĩa Xã Hội, vai trò của C. Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin. Chương còn lại thảo luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, Chủ Nghĩa Xã Hội và thời kỳ quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội, Nền dân chủ và Nhà nước xã hội chủ nghĩa, cơ cấu xã hội và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, vấn đề dân tộc và tôn giáo, vấn đề gia đình trong quá trình lên chủ nghĩa xã hội. Cuốn sách này hỗ trợ cho việc nâng cao hiểu biết thực tế và khả năng vận dụng các tri thức để xem xét, đánh giá những vấn đề chính trị – xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã Hội.

Đọc Sách Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị Ebook Online

Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học (Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị)Giáo trình do GS.TS. Hoàng Chí Bảo làm chủ biên, cùng tập thể tác giả là những nhà nghiên cứu, nhà giáo dục có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu, giảng dạy về chủ nghĩa xã hội khoa học; được biên soạn theo quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Giáo trình thể hiện nhiều kết quả nghiên cứu mới về chủ nghĩa xã hội khoa học, gắn với thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.Giáo trình gồm 7 chương. Ngoài chương nhập môn trình bày sự ra đời, các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa xã hội gắn liền với vai trò của C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin; đối tượng, phương pháp và ý nghĩa việc nghiên cứu, học tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học; các chương còn lại trình bày một cách hệ thống, toàn diện lý luận về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội với những đặc trưng bản chất về: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nền dân chủ và Nhà nước xã hội chủ nghĩa; Cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.Giáo trình nhằm giúp sinh viên, học viên nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất, mở rộng và chuyên sâu về Chủ nghĩa xã hội khoa học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin; từ đó nâng cao hiểu biết thực tiễn và khả năng vận dụng các tri thức nói trên vào việc xem xét, đánh giá những vấn đề chính trị – xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; nắm chắc và vận dụng thành thạo những kiến thức đã học vào công việc giảng dạy của cá nhân sau khi ra trường.

Review Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị

Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học là một cuốn sách rất hữu ích cho những sinh viên và học viên học về lý luận chính trị. Cuốn sách được biên soạn bởi các nhà giáo dục có nhiều kinh nghiệm và nghiên cứu về chủ nghĩa xã hội khoa học. Qua đó, cuốn sách trình bày một cách hệ thống và toàn diện về lý luận về chủ nghĩa xã hội, giúp độc giả nắm được những tri thức cơ bản và cốt lõi nhất về chủ nghĩa này. Ngoài ra, cuốn sách cũng giúp con người hiểu rõ hơn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Từ đó, độc giả có thể vận dụng kiến thức để đánh giá và xem xét các vấn đề chính trị – xã hội và áp dụng vào công việc giảng dạy sau này. Tóm lại, cuốn sách là một tài liệu đáng đọc cho những người quan tâm đến chủ nghĩa xã hội khoa học và lý luận chính trị.

Bài Học Từ Sách Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị

Chúng ta học được rất nhiều bài học từ cuốn sách này, bao gồm:

1. Sự ra đời, các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa xã hội và vai trò của các nhân vật như C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin.

2. Vai trò và ý nghĩa việc nghiên cứu, học tập Chủ nghĩa xã hội khoa học, và những phương pháp nghiên cứu cần thiết.

3. Lý luận hệ thống và toàn diện về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bao gồm những đặc trưng bản chất về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, nền dân chủ và Nhà nước xã hội chủ nghĩa, cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, và vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

4. Khả năng vận dụng các kiến thức và tri thức nói trên vào việc đánh giá và xem xét những vấn đề chính trị – xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

5. Nắm chắc và vận dụng thành thạo những kiến thức đã học vào công việc giảng dạy của cá nhân sau khi ra trường.

Tóm lại, cuốn sách này giúp chúng ta có được một nền tảng vững chắc về chủ nghĩa xã hội khoa học và khả năng vận dụng kiến thức vào quá trình đánh giá và xem xét những vấn đề chính trị – xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội.