Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác Lênin PDF

13/12/2023
Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác Lênin PDF

Cuốn sách “Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác Lênin” là tài liệu học tập quan trọng dành cho các sinh viên bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị. Chủ biên của cuốn sách là PGS.TS. Ngô Tuấn Nghĩa, cùng với một đội ngũ tác giả đầy kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học.

Cuốn sách gồm 6 chương, đưa ra những kiến thức cơ bản về sự ra đời và phát triển của môn học kinh tế chính trị Mác-Lênin, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và chức năng của khoa học kinh tế chính trị Mác-Lênin trong nhận thức cũng như trong thực tiễn. Ngoài ra, trong cuốn sách còn cung cấp một cách có hệ thống về lý luận giá trị lao động của C. Mác, thông qua các phạm trù cơ bản về hàng hóa, tiền tệ, giá cả, quy luật giá trị, tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa, năng suất lao động và các vấn đề liên quan đến giá trị lao động.

Tóm lại, cuốn sách “Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác Lênin” là một tài liệu giúp cho các sinh viên bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị nâng cao kiến thức về kinh tế chính trị Mác-Lênin và hiểu rõ hơn về lý luận giá trị lao động của C. Mác.

Tải Sách Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác Lênin PDF Miễn Phí

Đọc sách Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác Lênin PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác Lênin PDF của tác giả Tác giả Bộ Giáo Dục và Đào Tạo được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Lưu ý: Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác Lênin PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Tác giả: Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.
Năm xuất bản: 2023.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
Trọng lượng: 310gr.
Kích thước: 20.5 x 14.5 x 1.4 cm.
Số trang: 292 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác Lênin PDF
Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác Lênin PDF, đọc Online Ebook, Nghe Audio Book.
Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác Lênin PDF

Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác Lênin PDF, đọc Online Ebook, Nghe Audio Book.

Đánh Giá Của Tôi Về Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác Lênin

Sau khi đọc thông tin về cuốn sách “Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác Lênin”, tôi cảm thấy rất hứng thú và muốn tìm hiểu sâu hơn về nội dung của cuốn sách. Điều hấp dẫn đầu tiên là cuốn sách được chủ biên bởi PGS.TS. Ngô Tuấn Nghĩa, một chuyên gia có nhiều kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực này.

Cuốn sách được tập hợp bởi những nhà nghiên cứu, nhà giáo dục có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức và biên soạn công trình. Điều này đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của thông tin được truyền đạt trong sách.

Sách được chia thành 6 chương, bao gồm những kiến thức cơ bản về lịch sử và phát triển của kinh tế chính trị Mác Lênin, lý luận giá trị lao động, giá trị thặng dư, phân phối giá trị thặng dư, độc quyền và độc quyền nhà nước trong kinh tế thị trường, nền kinh tế thị trường và quan hệ lợi ích tại Việt Nam, công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở Việt Nam.

Cuốn sách đặc biệt tập trung vào việc giúp sinh viên nắm chắc kiến thức lý luận cốt lõi của kinh tế chính trị Mác Lênin và áp dụng vào thực tế phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Từ đó, sinh viên được khuyến khích hình thành tư duy lý luận, kỹ năng phân tích và đánh giá các quan hệ lợi ích kinh tế, xây dựng trách nhiệm xã hội phù hợp và cùng xây dựng tư tưởng Mác Lênin.

Cuối mỗi chương sách, tác giả đưa ra tóm tắt nội dung, các thuật ngữ cần nhớ, vấn đề thảo luận và câu hỏi ôn tập để giúp sinh viên nắm vững và vận dụng kiến thức đã học.

Tổng quan về cuốn sách là đ

Tóm Tắt Sách Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác Lênin

Cuốn sách Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác Lênin được chủ biên bởi PGS.TS. Ngô Tuấn Nghĩa và tập thể tác giả qua 6 chương, cung cấp những kiến thức cơ bản về kinh tế chính trị Mác Lênin, giúp sinh viên nắm chắc và vận dụng các kiến thức đã học. Cuối mỗi chương cũng có tóm tắt nội dung, các thuật ngữ cần ghi nhớ, vấn đề thảo luận và câu hỏi ôn tập giúp sinh viên hiểu sâu hơn và phát triển tư duy lý luận, kỹ năng phân tích, đánh giá và nhận diện bản chất của các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Cuốn sách này là nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin để hoạt động tốt trong lĩnh vực nghiên cứu lý luận cũng như tham gia các hoạt động quản lý kinh tế-xã hội.

Đọc Sách Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác Lênin Ebook Online

Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác Lênin (Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị)Giáo trình do PGS.TS. Ngô Tuấn Nghĩa chủ biên, cùng tập thể tác giả là những nhà nghiên cứu, nhà giáo dục có nhiều kinh nghiệm tổ chức biên soạn.

Giáo trình gồm 6 chương:

Chương 1 cung cấp những tri thức cơ bản về sự ra đời và phát triển của môn học kinh tế chính trị Mác Lênin; đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và chức năng của khoa học kinh tế chính trị Mác Lênin trong nhận thức cũng như trong thực tiễn.

Chương 2 cung cấp một cách có hệ thống về lý luận giá trị lao động của C. Mác thông qua các phạm trù cơ bản về hàng hóa, tiền tệ, giá cả, quy luật giá trị, tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa, năng suất lao độ.

Chương 3 trình bày ba nội dung: 1) Lý luận của C. Mác về giá trị thặng dư, đây cũng chính là nội dung cốt lõi học thuyết giá trị thặng dư của C. Mác, hòn đá tảng trong lý luận kinh tế chính trị của C. Mác; 2) Tích lũy tư bản (cách thức sử dụng giá trị thặng dư); 3) Phân phối giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường tự do cạnh tranh tư bản chủ nghĩa.

Chương 4 cung cấp hệ thống tri thức lý luận của V.I. Lênin về độc quyền và độc quyền nhà nước trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa.

Chương 5 cung cấp tri thức lý luận cơ bản về nền kinh tế thị trường mang đặc thù phát triển của Việt Nam, vấn đề quan hệ lợi ích và bảo đảm hài hòa các quan hệ lợi ích trong phát triển ở Việt Nam.

Chương 6 cung cấp hệ thống tri thức về công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong bối cảnh thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; trong đó đề cập những nội dung cơ bản như: khái quát lịch sử các cuộc cách mạng công nghiệp; khái quát về công nghiệp hóa và các mô hình công nghiệp hóa tiêu biểu; tính tất yếu và nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam.

Đặc biệt, Chương 6 nhấn mạnh đến những quan điểm và giải pháp thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.Để giúp sinh viên nắm chắc và vận dụng các kiến thức đã học, cuối mỗi chương các tác giả tóm tắt lại nội dung của chương và đưa ra các thuật ngữ cần ghi nhớ, vấn đề thảo luận, câu hỏi ôn tập.

Giáo trình trang bị cho sinh viên hệ thống tri thức lý luận cốt lõi của kinh tế chính trị Mác Lênin trong bối cảnh phát triển mới của Việt Nam và thế giới. Trên cơ sở đó, sinh viên hình thành tư duy lý luận, kỹ năng phân tích, đánh giá và nhận diện bản chất của các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước và xây dựng trách nhiệm xã hội phù hợp với bản thân; xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác Lênin, hình thành nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin để có thể hoạt động tốt trong lĩnh vực nghiên cứu lý luận cũng như tham gia các hoạt động quản lý kinh tế xã hội.

Review Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác Lênin

Cuốn sách Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác Lênin là một tài liệu bổ ích cho những người muốn tìm hiểu về lý thuyết kinh tế chính trị Mác Lênin. Cuốn sách được chủ biên bởi PGS.TS. Ngô Tuấn Nghĩa cùng với một nhóm các nhà nghiên cứu, nhà giáo dục có nhiều kinh nghiệm, cho nên nội dung trong sách rất phong phú và sâu sắc.

Với 6 chương, cuốn sách bao gồm những phần giải thích về sự ra đời và phát triển của kinh tế chính trị Mác Lênin, các phạm trù cơ bản về giá trị lao động của C. Mác, quy luật giá trị, năng suất lao động, v.v. Mỗi chương được trình bày dễ hiểu, hệ thống, kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, giúp cho người đọc dễ dàng tiếp cận và hiểu được bản chất của vấn đề.

Qua đó, cuốn sách đã cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về kinh tế chính trị Mác Lênin, giúp họ có thể áp dụng vào thực tiễn và phân tích những vấn đề xung quanh. Cuốn sách là tài liệu hữu ích không chỉ cho các sinh viên ngành khoa học xã hội mà còn là cho những người có quan tâm tới lĩnh vực này.

Bài Học Từ Sách Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác Lênin

Chúng ta học được các bài học cơ bản về kinh tế chính trị Mác Lênin, đối tượng nghiên cứu của ngành này, phương pháp nghiên cứu và chức năng của khoa học kinh tế chính trị Mác Lênin trong thực tiễn. Ngoài ra, chúng ta cũng học được về lý luận giá trị lao động của C. Mác và các phạm trù cơ bản về hàng hóa, tiền tệ, giá cả, quy luật giá trị, tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa và năng suất lao động. Từ đó, chúng ta có thể hiểu hơn về cách hoạt động của kinh tế và tác động của các yếu tố kinh tế đến cuộc sống của chúng ta.