Luật Lực Lượng Tham Gia Bảo Vệ An Ninh, Trật Tự Ở Cơ Sở PDF

22/4/2024
Luật Lực Lượng Tham Gia Bảo Vệ An Ninh, Trật Tự Ở Cơ Sở PDF

Cuốn sách “Luật Lực Lượng Tham Gia Bảo Vệ An Ninh, Trật Tự Ở Cơ Sở PDF” là một tài liệu vô cùng quan trọng và cần thiết cho các đơn vị chức năng và các tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở. Cuốn sách chính thức này được thông qua và ban hành bởi Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với nội dung tập trung vào việc quy định về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Tác phẩm này cung cấp những thông tin, quy định chi tiết, đầy đủ về các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và cách thức hoạt động của lực lượng này. Cuốn sách có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, là bộ tài liệu bắt buộc cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực an ninh, trật tự tại cơ sở.

Tải Sách Luật Lực Lượng Tham Gia Bảo Vệ An Ninh, Trật Tự Ở Cơ Sở PDF Miễn Phí

Đọc sách Luật Lực Lượng Tham Gia Bảo Vệ An Ninh, Trật Tự Ở Cơ Sở PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Luật Lực Lượng Tham Gia Bảo Vệ An Ninh, Trật Tự Ở Cơ Sở PDF của tác giả Tác giả Quốc Hội được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Luật Lực Lượng Tham Gia Bảo Vệ An Ninh, Trật Tự Ở Cơ Sở PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Tác giả: Quốc Hội.
Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.
Năm xuất bản: 2024.
Trọng lượng: 100gr.
Kích thước: 19 x 13 x 0.2 cm.
Số trang: 40 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 14.400 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Luật Lực Lượng Tham Gia Bảo Vệ An Ninh, Trật Tự Ở Cơ Sở PDF
Sách Luật Lực Lượng Tham Gia Bảo Vệ An Ninh, Trật Tự Ở Cơ Sở PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Luật Lực Lượng Tham Gia Bảo Vệ An Ninh, Trật Tự Ở Cơ Sở

Cuốn sách Luật Lực Lượng Tham Gia Bảo Vệ An Ninh, Trật Tự Ở Cơ Sở PDF là một tài liệu quan trọng và cần thiết để hiểu rõ hơn về hệ thống lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại Việt Nam. Được Quốc hội thông qua, sách cung cấp các quy định, chính sách liên quan đến lực lượng này và có vai trò quan trọng trong việc duy trì an ninh, trật tự tại các cơ sở trong xã hội.

Việc nắm rõ và tuân thủ đúng Luật này sẽ giúp cải thiện hiệu quả hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đồng thời đảm bảo an toàn, ổn định cho cộng đồng. Cuốn sách không chỉ dành cho các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng, mà còn là tài liệu học tập hữu ích cho mọi người quan tâm đến lĩnh vực an ninh, trật tự.

Nhờ có sách Luật Lực Lượng Tham Gia Bảo Vệ An Ninh, Trật Tự Ở Cơ Sở PDF, tôi hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của lực lượng này và cảm thấy tự tin hơn trong việc tham gia và hỗ trợ công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong cộng đồng.

Tóm Tắt Sách Luật Lực Lượng Tham Gia Bảo Vệ An Ninh, Trật Tự Ở Cơ Sở

Cuốn sách “Luật Lực Lượng Tham Gia Bảo Vệ An Ninh, Trật Tự Ở Cơ Sở PDF” được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2023. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 và thay thế cho Pháp lệnh Công an xã số 06/2008/PL-UBTVQH12. Đây là quy định về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đọc Sách Luật Lực Lượng Tham Gia Bảo Vệ An Ninh, Trật Tự Ở Cơ Sở Ebook Online

Luật Lực Lượng Tham Gia Bảo Vệ An Ninh, Trật Tự Ở Cơ Sở

Toàn văn Luật số 30/2023/QH15 Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2023.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

Pháp lệnh Công an xã số 06/2008/PL-UBTVQH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Review Luật Lực Lượng Tham Gia Bảo Vệ An Ninh, Trật Tự Ở Cơ Sở

Luật Lực Lượng Tham Gia Bảo Vệ An Ninh, Trật Tự Ở Cơ Sở PDF là một tài liệu quan trọng trong lĩnh vực an ninh, trật tự ở cơ sở. Tài liệu này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2023, chứng tỏ sự quan tâm của chính phủ đối với vấn đề này. Sách cung cấp cho người đọc các điều khoản, quy định liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, giúp cho các hoạt động này được diễn ra hiệu quả và đúng pháp luật. Các độc giả quan tâm đến lĩnh vực an ninh, trật tự sẽ không thể bỏ qua tác phẩm này.

Bài Học Từ Sách Luật Lực Lượng Tham Gia Bảo Vệ An Ninh, Trật Tự Ở Cơ Sở

?

Đây là một cuốn sách luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua. Cuốn sách này có mục đích tạo ra các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để đảm bảo an ninh trong xã hội. Trong cuốn sách này, có các quy định về các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, cụ thể là công an, quân đội và các tổ chức phi chính phủ. Ngoài ra cũng có các quy định về trách nhiệm, quyền lợi của các lực lượng này, đảm bảo việc thực hiện bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Cuốn sách này là tài liệu quan trọng cho những ai quan tâm tới lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước.