Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF

19/12/2023
Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF

Cuốn sách Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF được chủ biên bởi GS.TS. Hoàng Chí Bảo và tập thể tác giả gồm những nhà nghiên cứu, nhà giáo dục có kinh nghiệm về chủ nghĩa xã hội khoa học. Cuốn sách được biên soạn theo quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, thể hiện nhiều kết quả nghiên cứu mới về chủ nghĩa xã hội khoa học, gắn liền với thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Cuốn sách gồm 8 chương thể hiện một cách hệ thống, toàn diện lý luận về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội với những đặc trưng bản chất về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cơ cấu xã hội, tầng lớp, vấn đề dân tộc, tôn giáo, gia đình và nhà nước xã hội chủ nghĩa. So với giáo trình dành cho bậc không chuyên, giáo trình dành cho hệ chuyên lý luận chính trị tách riêng vấn đề dân tộc và tôn giáo để trình bày kỹ hơn, đầy đủ và sâu hơn hai nội dung thường xuyên được coi là “nhạy cảm”.

Cuốn sách nhằm giúp sinh viên, học viên nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất, mở rộng và chuyên sâu về Chủ nghĩa xã hội khoa học, nâng cao hiểu biết thực tiễn và khả năng vận dụng các tri thức nói trên vào việc xem xét, đánh giá những vấn đề chính trị – xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Cuốn sách cũng giúp các học viên nắm chắc và vận dụng thành thạo những kiến thức đã học vào công việc giảng dạy của mình sau khi ra trường.

Tải Sách Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF Miễn Phí

Đọc sách Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF của tác giả Tác giả Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Tác giả: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.
Năm xuất bản: 2021.
Trọng lượng: 400gr.
Kích thước: 20.5 x 14.5 x 1.6 cm.
Số trang: 368 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 79.800 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị

Cuốn sách “Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị” do GS.TS. Hoàng Chí Bảo làm chủ biên là một tài liệu quan trọng và hữu ích cho sinh viên và học viên hệ chuyên lý luận chính trị.

Tôi cảm nhận rằng cuốn sách đã được biên soạn một cách kỹ lưỡng và toàn diện về chủ nghĩa xã hội khoa học. Sách chứa đựng nhiều kết quả nghiên cứu mới về chủ nghĩa xã hội khoa học, từ đó cung cấp cho độc giả những kiến thức cơ bản và chủ yếu về Chủ nghĩa xã hội khoa học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin.

Tôi cũng đánh giá cao việc sách được biên soạn theo quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Điều này góp phần giúp sinh viên và học viên hiểu rõ về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Cuốn sách được tổ chức theo 8 chương, trình bày một cách hệ thống và toàn diện về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội với các đặc trưng bản chất về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, nền dân chủ và nhà nước xã hội chủ nghĩa, cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, vấn đề dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Tôi đặc biệt đánh giá cao việc sách nhấn mạnh và tách riêng vấn đề dân tộc và vấn đề tôn giáo, để trình bày

Tóm Tắt Sách Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị

Cuốn sách Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị là tài liệu được biên soạn bởi GS.TS. Hoàng Chí Bảo và các tác giả có kinh nghiệm trong nghiên cứu và giảng dạy về chủ nghĩa xã hội khoa học. Cuốn sách bao gồm 8 chương, trong đó Chương 1 làm rõ sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa xã hội và giải thích tầm quan trọng của việc nghiên cứu và học tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học. Các chương tiếp theo trình bày các lý luận về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tập trung vào các đặc trưng bản chất của sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, nền dân chủ và nhà nước xã hội chủ nghĩa, cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, các vấn đề về dân tộc, tôn giáo và gia đình. Cuốn sách giúp sinh viên và học viên nắm vững những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Chủ nghĩa xã hội khoa học, cũng như nâng cao hiểu biết thực tiễn và khả năng vận dụng các tri thức vào việc xem xét và đánh giá các vấn đề chính trị-xã hội của đất nước.

Đọc Sách Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị Ebook Online

Giáo trình do GS.TS. Hoàng Chí Bảo làm chủ biên, cùng tập thể tác giả là những nhà nghiên cứu, nhà giáo dục có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu, giảng dạy về chủ nghĩa xã hội khoa học; được biên soạn theo quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Giáo trình thể hiện nhiều kết quả nghiên cứu mới về chủ nghĩa xã hội khoa học, gắn với thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.Giáo trình gồm 8 chương: Chương 1 trình bày sự ra đời, các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa xã hội gắn liền với vai trò của C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin; đối tượng, phương pháp và ý nghĩa việc nghiên cứu, học tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học. Từ Chương 2 đến Chương 8 trình bày một cách hệ thống, toàn diện lý luận về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội với những đặc trưng bản chất về Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nền dân chủ và Nhà nước xã hội chủ nghĩa; Cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Vấn đề dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Vấn đề tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. So với giáo trình dành cho bậc không chuyên, giáo trình dành cho hệ chuyên lý luận chính trị tách riêng vấn đề dân tộc và vấn đề tôn giáo để trình bày kỹ hơn, đầy đủ và sâu hơn hai nội dung thường xuyên được coi là “nhạy cảm”, dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng chống phá, xuyên tạc về bản chất của chủ nghĩa xã hội.Giáo trình nhằm giúp sinh viên, học viên nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất, mở rộng và chuyên sâu về Chủ nghĩa xã hội khoa học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin; từ đó nâng cao hiểu biết thực tiễn và khả năng vận dụng các tri thức nói trên vào việc xem xét, đánh giá những vấn đề chính trị – xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; nắm chắc và vận dụng thành thạo những kiến thức đã học vào công việc giảng dạy của cá nhân sau khi ra trường.

Review Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị

Cuốn sách Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị là một tài liệu rất quan trọng và hữu ích cho các sinh viên và học viên nghiên cứu về chủ nghĩa xã hội khoa học. Cuốn sách này được biên soạn rất kỹ lưỡng và toàn diện, mang lại cho độc giả nhiều kiến thức cơ bản và chuyên sâu về chủ nghĩa xã hội.

Cuốn sách bao gồm tám chương với nhiều thông tin mới về chủ nghĩa xã hội khoa học và liên kết chặt chẽ với thực tế xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. Thêm vào đó, giáo trình cũng trình bày một cách hệ thống và chi tiết các lĩnh vực liên quan đến chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Một điểm đáng chú ý của cuốn sách là tách riêng vấn đề dân tộc và tôn giáo để trình bày kỹ hơn, đầy đủ và sâu hơn, nhằm đánh giá về bản chất của chủ nghĩa xã hội. Điều này rất quan trọng và có ý nghĩa tốt trong việc tránh việc bị các thế lực thù địch lợi dụng chống phá, xuyên tạc về bản chất của chủ nghĩa xã hội.

Cuốn sách Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị là một tài liệu cần thiết cho những ai quan tâm đến chủ nghĩa xã hội. Nó giúp người đọc cải thiện kiến thức và hiểu biết về chủ nghĩa xã hội, từ đó có thể sử dụng những kiến thức này để đánh giá các vấn đề chính trị – xã hội, cũng như áp dụng vào công việc giảng dạy của mình. Tô

Bài Học Từ Sách Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị

1. Lịch sử phát triển và vai trò của chủ nghĩa xã hội trong thế giới và ở Việt Nam.
2. Các đặc trưng bản chất của giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của họ trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
3. Quá trình xây dựng nền dân chủ và nhà nước xã hội chủ nghĩa.
4. Cơ cấu xã hội, giai cấp và tầng lớp trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
5. Vấn đề dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
6. Tầm quan trọng, phương pháp và ý nghĩa của việc học tập và nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học.
7. Hiểu biết sâu sắc và vận dụng thành thạo các kiến thức về chủ nghĩa xã hội vào công việc giảng dạy và đánh giá các vấn đề chính trị – xã hội của đất nước.