Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF

7/2/2024
Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF

Giáo trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF do PGS.TS. Ngô Tuấn Nghĩa chủ biên, cùng tập thể tác giả là những nhà nghiên cứu, nhà giáo dục có nhiều kinh nghiệm, là tài liệu vô cùng quý giá giúp sinh viên hệ chuyên lý luận chính trị nắm chắc và vận dụng các kiến thức đã học.

Cuốn sách bao gồm 9 chương, bao quát những tri thức cơ bản về sự ra đời và phát triển của môn học kinh tế chính trị Mác – Lênin; đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và chức năng của khoa học kinh tế chính trị Mác – Lênin trong nhận thức cũng như trong thực tiễn. Từ Chương 2 đến Chương 9 đề cập nội dung lý luận cốt lõi của kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh mới, từ lý thuyết kinh tế thị trường đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam; hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ.

Với việc tóm tắt lại nội dung của mỗi chương và đưa ra các thuật ngữ cần ghi nhớ, vấn đề thảo luận, câu hỏi ôn tập, cuốn sách giúp sinh viên nắm chắc và vận dụng các kiến thức hiệu quả. Từ đó, sinh viên hình thành tư duy lý luận, kỹ năng phân tích, đánh giá và nhận diện bản chất của các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và xây dựng trách nhiệm xã hội phù hợp với bản thân; xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin, hình thành nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin để có thể hoạt động tốt trong lĩnh vực nghiên cứu lý luận cũng như tham gia các hoạt động quản lý kinh tế – xã hội.

Tóm lại, cuốn sách giúp bạn đọc nắm bắt được những kiến thức cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin và áp dụng hiệu quả trong thực tiễn

Tải Sách Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF Miễn Phí

Đọc sách Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF của tác giả Tác giả Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Tác giả: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.
Năm xuất bản: 2021.
Trọng lượng: 450gr.
Kích thước: 20.5 x 14.5 cm.
Số trang: 439 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 98.000 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác - Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác - Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác - Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác - Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác - Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác - Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị

Dựa vào thông tin trên, cuốn sách Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị chắc chắn sẽ là một tài liệu hữu ích và quan trọng trong việc nghiên cứu và hiểu về kinh tế chính trị Mác – Lênin. Tôi đánh giá cao sự chủ biên của PGS.TS. Ngô Tuấn Nghĩa và sự đóng góp của các nhà nghiên cứu, nhà giáo dục có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Cuốn sách được chia thành 9 chương, bao gồm cả những kiến thức cơ bản và lý luận cốt lõi của kinh tế chính trị Mác – Lênin. Từ những khái niệm căn bản như sự ra đời và phát triển của môn học, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, cho đến các vấn đề cụ thể như kinh tế thị trường, giá trị thặng dư, tích lũy và tái sản xuất, cạnh tranh và vai trò của nhà nước, lý luận về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, lợi ích kinh tế và hài hòa quan hệ lợi ích kinh tế, công nghiệp hóa và hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Cuối mỗi chương, tác giả cung cấp các tóm tắt nội dung, thuật ngữ cần ghi nhớ, vấn đề thảo luận và câu hỏi ôn tập để giúp sinh viên nắm vững kiến thức đã học và vận dụng vào thực tế.

Tôi tin rằng cuốn sách sẽ trang bị cho sinh viên một hệ thống tri thức lý luận cốt lõi về kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh phát triển mới của Việt Nam và thế giới. Qua đó, sinh viên sẽ phát triển tư duy lý luận, kỹ năng phân tích và đánh giá, nhận diện bản chất của các quan hệ l

Tóm Tắt Sách Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị

Giáo trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF của PGS.TS. Ngô Tuấn Nghĩa và tập thể tác giả là một tài liệu giáo dục cung cấp kiến thức cơ bản về nền tảng lý luận và phương pháp nghiên cứu kinh tế chính trị Mác – Lênin. Cuốn sách có 9 chương đề cập đến các nội dung lý luận cốt lõi của kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh mới, bao gồm kinh tế thị trường, giá trị thặng dư, cạnh tranh, độc quyền, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Tại cuối mỗi chương, tác giả tóm tắt lại nội dung và đưa ra các thuật ngữ cần ghi nhớ, câu hỏi ôn tập để giúp sinh viên nắm chắc và vận dụng kiến thức đã học. Ngoài ra, giáo trình cũng giúp sinh viên hình thành tư duy lý luận, kỹ năng phân tích và nhận diện bản chất của các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và xây dựng trách nhiệm xã hội phù hợp với bản thân.

Đọc Sách Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị Ebook Online

Giáo trình do PGS.TS. Ngô Tuấn Nghĩa chủ biên, cùng tập thể tác giả là những nhà nghiên cứu, nhà giáo dục có nhiều kinh nghiệm.Giáo trình gồm 9 chương: Chương 1 cung cấp những tri thức cơ bản về sự ra đời và phát triển của môn học kinh tế chính trị Mác – Lênin; đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và chức năng của khoa học kinh tế chính trị Mác – Lênin trong nhận thức cũng như trong thực tiễn. Từ Chương 2 đến Chương 9 đề cập nội dung lý luận cốt lõi của kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh mới; cụ thể: Kinh tế thị trường và các quy luật kinh tế cơ bản của kinh tế thị trường; Lý luận của C. Mác về giá trị thặng dư và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Tích lũy và tái sản xuất trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh, độc quyền và vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường; Lý luận về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Lợi ích kinh tế và bảo đảm hài hòa các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát triển ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam; Hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ.Để giúp sinh viên nắm chắc và vận dụng các kiến thức đã học, ở cuối mỗi chương các tác giả tóm tắt lại nội dung của chương và đưa ra các thuật ngữ cần ghi nhớ, vấn đề thảo luận, câu hỏi ôn tập.Giáo trình trang bị cho sinh viên hệ thống tri thức lý luận cốt lõi của kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh phát triển mới của Việt Nam và thế giới. Trên cơ sở đó, sinh viên hình thành tư duy lý luận, kỹ năng phân tích, đánh giá và nhận diện bản chất của các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và xây dựng trách nhiệm xã hội phù hợp với bản thân; xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin, hình thành nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin để có thể hoạt động tốt trong lĩnh vực nghiên cứu lý luận cũng như tham gia các hoạt động quản lý kinh tế – xã hội.

Review Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị

Cuốn sách Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF do PGS.TS. Ngô Tuấn Nghĩa chủ biên và các tác giả có nhiều kinh nghiệm là một tài liệu hữu ích và cần thiết cho sinh viên chuyên ngành Kinh Tế và Chính Trị. Cuốn sách giới thiệu những tri thức cơ bản về sự ra đời và phát triển của môn học Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và chức năng của khoa học Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin trong nhận thức cũng như trong thực tiễn. Nội dung của sách tập trung vào lý luận cốt lõi của kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh mới, cụ thể hóa từng chủ đề như Kinh tế thị trường, giá trị thặng dư, tái sản xuất, độc quyền và vai trò của nhà nước, lợi ích kinh tế và bảo đảm hài hòa các quan hệ lợi ích. Kết quả cuối cùng của cuốn sách là giúp sinh viên nắm chắc và vận dụng các kiến thức đã học, hình thành tư duy lý luận, kỹ năng phân tích và đánh giá. Cuốn sách cung cấp cho sinh viên hệ thống tri thức lý luận cốt lõi của Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin để giúp họ hoạt động tốt trong lĩnh vực nghiên cứu lý luận cũng như tham gia các hoạt động quản lý kinh tế – xã hội. Tổng quan, đây là một cuốn sách rất hữu ích cho sinh viên chuyên ngành Kinh Tế và Chính Trị, đặc biệt là cho những ai muốn tham gia các hoạt động nghiên cứu và quản lý kinh tế – xã hội.

Bài Học Từ Sách Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị

1. Sự ra đời và phát triển của Kinh tế chính trị Mác – Lênin
2. Các tri thức cơ bản về đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và chức năng của khoa học kinh tế chính trị Mác – Lênin trong nhận thức cũng như trong thực tiễn.
3. Nội dung lý luận cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh mới bao gồm:
– Kinh tế thị trường và các quy luật kinh tế cơ bản của kinh tế thị trường
– Lý luận của C. Mác về giá trị thặng dư và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường
– Tích lũy và tái sản xuất trong nền kinh tế thị trường
– Cạnh tranh, độc quyền và vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường
– Lý luận về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
– Lợi ích kinh tế và bảo đảm hài hòa các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát triển ở Việt Nam
– Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam
– Hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ.
4. Cách tóm tắt nội dung và đưa ra các thuật ngữ cần ghi nhớ, vấn đề thảo luận, câu hỏi ôn tập ở cuối mỗi chương giúp sinh viên nắm chắc và vận dụng kiến thức đã học.
5. Giáo trình trang bị cho sinh viên hệ thống tri thức lý luận cốt lõi của kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh phát triển mới của Việt Nam và thế giới, giúp sinh viên hình thành tư duy lý luận, kỹ năng phân tích, đánh giá và nhận diện bản chất của các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và xây dựng trách nhiệm xã hộ