Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF

19/12/2023
Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF

Giáo trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị là một tài liệu quan trọng và cần thiết cho những sinh viên không chuyên về lý luận chính trị. Chủ biên PGS.TS. Ngô Tuấn Nghĩa và các tác giả có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu và giáo dục đã biên soạn nội dung của sách một cách có hệ thống và rõ ràng.

Cuốn sách bao gồm 6 chương cung cấp hàng loạt tri thức cơ bản về sự ra đời và phát triển của môn học kinh tế chính trị Mác – Lênin, lý luận giá trị lao động của C. Mác, giá trị thặng dư, độc quyền và độc quyền nhà nước trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Ngoài ra, sách cũng cung cấp tri thức lý luận về nền kinh tế thị trường mang đặc thù phát triển của Việt Nam và công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam.

Cuối mỗi chương, các tác giả tóm tắt lại nội dung và đưa ra câu hỏi ôn tập giúp sinh viên nắm chắc và vận dụng kiến thức. Cuốn sách này sẽ giúp sinh viên hình thành tư duy lý luận, kỹ năng phân tích, đánh giá và nhận diện bản chất của các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và xây dựng trách nhiệm xã hội phù hợp với bản thân.

Đây là một cuốn sách cần thiết cho các sinh viên không chuyên về lý luận chính trị và cũng là tài liệu hữu ích cho những ai quan tâm đến lý luận chính trị và phát triển kinh tế của Việt Nam.

Tải Sách Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF Miễn Phí

Đọc sách Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF của tác giả Tác giả Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Tác giả: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.
Năm xuất bản: 2021.
Trọng lượng: 300gr.
Kích thước: 20.5 x 14.5 cm.
Số trang: 292 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 63.000 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác - Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị

Cuốn sách “Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin” là một tài liệu quan trọng và hữu ích cho sinh viên không chuyên lý luận chính trị. Điểm hấp dẫn của sách là sự kết hợp giữa tri thức lý luận và kiến thức thực tiễn, giúp cho việc hiểu biết về kinh tế chính trị Mác – Lênin trở nên dễ dàng và sâu sắc hơn.

Sách được biên soạn bởi một đội ngũ tác giả giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu, do đó nội dung sách rất chất lượng và đáng tin cậy. Sách gồm 6 chương, mỗi chương đề cập đến một khía cạnh quan trọng của kinh tế chính trị Mác – Lênin, từ những lý luận cơ bản đến các vấn đề thực tiễn trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

Mỗi chương của sách đều kết thúc bằng các tóm tắt nội dung và các thuật ngữ quan trọng, giúp độc giả có thể nắm vững kiến thức đã học. Ngoài ra, sách cũng đưa ra các câu hỏi ôn tập, tạo cơ hội cho sinh viên thảo luận và áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế.

Qua việc đọc cuốn sách này, sinh viên sẽ có được hệ thống kiến thức lý luận về kinh tế chính trị Mác – Lênin, áp dụng được vào thực tế phát triển của Việt Nam và thế giới. Sách giúp sinh viên hình thành tư duy lý luận, phân tích và đánh giá các quan hệ lợi ích kinh tế, đồng thời xây dựng trách nhiệm xã hội phù hợp với bản thân.

Tôi thấy cuốn sách này rất hữu ích và đáng giá để đọc. Nó không chỉ giúp sinh viên nắm vững kiến thức lý luận chính trị, mà còn giúp hình thành một tư duy phân tích và nhận thức về các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế – x

Tóm Tắt Sách Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị

Cuốn sách Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF được chủ biên bởi PGS.TS. Ngô Tuấn Nghĩa cùng với tập thể tác giả là những nhà nghiên cứu, nhà giáo dục có kinh nghiệm. Cuốn sách gồm 6 chương, trình bày các tri thức cơ bản về sự ra đời và phát triển của môn học kinh tế chính trị Mác – Lênin, lý luận giá trị lao động của C. Mác, giá trị thặng dư, tích lũy tư bản, phân phối giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường tự do cạnh tranh tư bản chủ nghĩa, độc quyền và độc quyền nhà nước trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, vấn đề quan hệ lợi ích và bảo đảm hài hòa các quan hệ lợi ích trong phát triển ở Việt Nam và công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam. Cuốn sách giúp sinh viên nắm chắc và vận dụng các kiến thức đã học, hình thành tư duy lý luận, kỹ năng phân tích và đánh giá, xây dựng nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin để có thể hoạt động tốt trong lĩnh vực nghiên cứu lý luận cũng như tham gia các hoạt động quản lý kinh tế – xã hội.

Đọc Sách Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị Ebook Online

Giáo trình do PGS.TS. Ngô Tuấn Nghĩa chủ biên, cùng tập thể tác giả là những nhà nghiên cứu, nhà giáo dục có nhiều kinh nghiệm tổ chức biên soạn.Giáo trình gồm 6 chương:Chương 1 cung cấp những tri thức cơ bản về sự ra đời và phát triển của môn học kinh tế chính trị Mác – Lênin; đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và chức năng của khoa học kinh tế chính trị Mác – Lênin trong nhận thức cũng như trong thực tiễn.Chương 2 cung cấp một cách có hệ thống về lý luận giá trị lao động của C. Mác thông qua các phạm trù cơ bản về hàng hóa, tiền tệ, giá cả, quy luật giá trị, tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa, năng suất lao độChương 3 trình bày ba nội dung: 1) Lý luận của C. Mác về giá trị thặng dư, đây cũng chính là nội dung cốt lõi học thuyết giá trị thặng dư của C. Mác, hòn đá tảng trong lý luận kinh tế chính trị của C. Mác; 2) Tích lũy tư bản (cách thức sử dụng giá trị thặng dư); 3) Phân phối giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường tự do cạnh tranh tư bản chủ nghĩa.Chương 4 cung cấp hệ thống tri thức lý luận của V.I. Lênin về độc quyền và độc quyền nhà nước trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa.Chương 5 cung cấp tri thức lý luận cơ bản về nền kinh tế thị trường mang đặc thù phát triển của Việt Nam, vấn đề quan hệ lợi ích và bảo đảm hài hòa các quan hệ lợi ích trong phát triển ở Việt Nam.Chương 6 cung cấp hệ thống tri thức về công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong bối cảnh thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; trong đó đề cập những nội dung cơ bản như: khái quát lịch sử các cuộc cách mạng công nghiệp; khái quát về công nghiệp hóa và các mô hình công nghiệp hóa tiêu biểu; tính tất yếu và nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam. Đặc biệt, Chương 6 nhấn mạnh đến những quan điểm và giải pháp thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.Để giúp sinh viên nắm chắc và vận dụng các kiến thức đã học, cuối mỗi chương các tác giả tóm tắt lại nội dung của chương và đưa ra các thuật ngữ cần ghi nhớ, vấn đề thảo luận, câu hỏi ôn tập.Giáo trình trang bị cho sinh viên hệ thống tri thức lý luận cốt lõi của kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh phát triển mới của Việt Nam và thế giới. Trên cơ sở đó, sinh viên hình thành tư duy lý luận, kỹ năng phân tích, đánh giá và nhận diện bản chất của các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và xây dựng trách nhiệm xã hội phù hợp với bản thân; xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin, hình thành nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin để có thể hoạt động tốt trong lĩnh vực nghiên cứu lý luận cũng như tham gia các hoạt động quản lý kinh tế – xã hội.

Review Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị

Cuốn sách “Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị” là một tài liệu bổ ích và cần thiết cho những sinh viên đang theo học ngành Kinh tế. Tác giả đã trình bày một cách rõ ràng và dễ hiểu những tri thức cơ bản về Kinh tế chính trị của Mác – Lênin, cung cấp cho độc giả một hệ thống tri thức lý luận cốt lõi về Kinh tế chính trị của Mác – Lênin trong bối cảnh phát triển mới của Việt Nam và thế giới.

Đặc biệt, cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về lý luận giá trị lao động của C. Mác, lý luận về giá trị thặng dư, tích lũy tư bản, phân phối giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường tự do cạnh tranh tư bản chủ nghĩa, độc quyền và độc quyền nhà nước trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, và vấn đề quan hệ lợi ích và bảo đảm hài hòa các quan hệ lợi ích trong phát triển ở Việt Nam. Cuốn sách còn cung cấp kiến thức về công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tất cả những kiến thức được trình bày trong cuốn sách này đều được tác giả đưa ra một cách rõ ràng, chi tiết và dễ hiểu, giúp cho độc giả có thể nắm bắt và vận dụng kiến thức một cách dễ dàng. Cuối mỗi chương sách đều có phần tóm tắt lại nội dung của chương và đưa ra các thuật ngữ cần ghi nhớ, vấn đề thảo luận, câu hỏi ôn tập để giúp cho độc giả có thể ôn tập và làm rõ những kiến thức đã học.

Tóm lại, cuốn sách “Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin Dành Cho

Bài Học Từ Sách Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị

Từ cuốn sách Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF, chúng ta học được những bài học sau đây:

1. Các kiến thức cơ bản về sự ra đời và phát triển của môn học kinh tế chính trị Mác – Lênin, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và chức năng của khoa học kinh tế chính trị Mác – Lênin trong nhận thức cũng như trong thực tiễn.

2. Hệ thống tri thức lý luận giá trị lao động của C. Mác thông qua các phạm trù cơ bản về hàng hóa, tiền tệ, giá cả, quy luật giá trị, tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa, năng suất lao độ.

3. Lý luận của C. Mác về giá trị thặng dư, đây cũng chính là nội dung cốt lõi học thuyết giá trị thặng dư của C. Mác, hòn đá tảng trong lý luận kinh tế chính trị của C. Mác; Tích lũy tư bản (cách thức sử dụng giá trị thặng dư); Phân phối giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường tự do cạnh tranh tư bản chủ nghĩa.

4. Hệ thống tri thức lý luận của V.I. Lênin về độc quyền và độc quyền nhà nước trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa.

5. Tri thức lý luận cơ bản về nền kinh tế thị trường mang đặc thù phát triển của Việt Nam, vấn đề quan hệ lợi ích và bảo đảm hài hòa các quan hệ lợi ích trong phát triển ở Việt Nam.

6. Hệ thống tri thức về công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong bối cảnh thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, những nội dung cơ bản như: khái quát lịch sử các cuộc cách mạng công nghiệp;