Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF

24/2/2024
Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF

Cuốn sách Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF là một tài liệu rất quan trọng và hữu ích cho sinh viên hệ chuyên lý luận chính trị đang theo học tại các trường đại học. Với mục tiêu truyền đạt tri thức và kiến thức sâu rộng về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, giáo trình đã được biên soạn công phu và toàn diện các sự kiện của lịch sử Đảng, nhất là những thành tựu của công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội.

Với 5 chương được bố trí khá rõ ràng, giáo trình cung cấp cho sinh viên những kiến thức vừa cơ bản, vừa chuyên sâu, mang tính hệ thống về quá trình ra đời và lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; cung cấp cơ sở lịch sử, củng cố niềm tin của thế hệ trẻ vào con đường cách mạng giải phóng dân tộc và phát triển đất nước.

Đồng thời, giáo trình còn trang bị phương pháp nhận thức biện chứng, khách quan về quá trình Đảng ra đời và lãnh đạo cách mạng; tổng kết kinh nghiệm, bài học về lãnh đạo, chỉ đạo trong các thời kỳ lịch sử, tìm ra quy luật riêng của cách mạng Việt Nam, từ đó nâng cao hiểu biết lý luận, nắm bắt thực tiễn, vận dụng vào xem xét, đánh giá vai trò và sự lãnh đạo của Đảng.

Cuốn sách Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF là tài liệu không thể thiếu đối với các sinh viên hệ chuyên lý luận chính trị, góp phần thiết thực vào công tác xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Tải Sách Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF Miễn Phí

Đọc sách Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF của tác giả Tác giả Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Tác giả: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.
Năm xuất bản: 2021.
Trọng lượng: 600gr.
Kích thước: 20.5 x 14.5 cm.
Số trang: 552 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 119.000 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị

Cuốn sách Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam dành cho bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF là một tài liệu rất quý giá và hữu ích đối với những ai quan tâm đến lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó không chỉ giúp người đọc hiểu rõ hơn về quá trình hình thành và phát triển của Đảng mà còn thấu hiểu được những nỗ lực, cố gắng và chiến thắng của Đảng trong việc giành độc lập, tự do cho dân tộc, xây dựng đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội.

Qua từng chương sách, người đọc sẽ nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập và nghiên cứu lịch sử Đảng, từ đó hiểu rõ hơn về bản chất, tư tưởng và đạo đức cách mạng của Đảng. Cuốn sách cung cấp một cái nhìn toàn diện, chi tiết về những giai đoạn quan trọng trong lịch sử Đảng, giúp người đọc nắm vững kiến thức cần thiết để nghiên cứu và hiểu sâu hơn về chủ nghĩa xã hội và lịch sử phong trào cách mạng ở Việt Nam.

Tôi tin rằng cuốn sách này sẽ là nguồn tư liệu quý giá và hữu ích không chỉ cho sinh viên, học viên chuyên ngành lịch sử chính trị mà còn cho những người yêu nước, đam mê với lịch sử và chính trị. Tôi hy vọng rằng cuốn sách sẽ được nhiều người đọc và tận dụng để nắm vững kiến thức, góp phần vào việc bảo vệ, phát triển lịch sử và truyền thống cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tóm Tắt Sách Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị

Cuốn sách giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị PDF được biên soạn rất công phu và bao quát khá đầy đủ, toàn diện các sự kiện của lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là những thành tựu của công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội. Nội dung giáo trình bao gồm 5 chương với chương nhập môn trình bày đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương 1 nêu quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945); Chương 2 nêu quá trình Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945 – 1975).

Đọc Sách Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị Ebook Online

Giáo trình được biên soạn công phu và bao quát khá đầy đủ, toàn diện các sự kiện của lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là những thành tựu của công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội.Nội dung giáo trình gồm 5 chương:Chương nhập môn trình bày đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.Chương 1 nêu quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945);Chương 2 nêu quá trình Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945 – 1975);Chương 3 nêu quá trình Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (từ năm 1975 đến nay).Chương 4 nêu những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng.Giáo trình cung cấp cho sinh viên những tri thức vừa cơ bản, vừa chuyên sâu, mang tính hệ thống về quá trình ra đời và lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; cung cấp cơ sở lịch sử, củng cố niềm tin của thế hệ trẻ vào con đường cách mạng giải phóng dân tộc và phát triển đất nước; trang bị phương pháp nhận thức biện chứng, khách quan về quá trình Đảng ra đời và lãnh đạo cách mạng; tổng kết kinh nghiệm, bài học về lãnh đạo, chỉ đạo trong các thời kỳ lịch sử, tìm ra quy luật riêng của cách mạng Việt Nam,… từ đó nâng cao hiểu biết lý luận, nắm bắt thực tiễn, vận dụng vào xem xét, đánh giá vai trò và sự lãnh đạo của Đảng, góp phần thiết thực vào công tác xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Review Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị

Cuốn sách Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF là một tài liệu quan trọng và cần thiết đối với các sinh viên đang theo học ngành lý luận chính trị. Nó được biên soạn rất kỹ càng và bao quát đầy đủ các sự kiện và thành tựu của cách mạng Việt Nam trong suốt nhiều thập kỷ. Nội dung sách toàn diện và chân thật, mang tính hệ thống, giúp sin viên có được cái nhìn toàn diện về quá trình ra đời và lãnh đạo cách mạng, đồng thời cung cấp cơ sở lịch sử và kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng, giúp sinh viên nắm bắt được những kinh nghiệm và bài học quý báu về lãnh đạo cách mạng trong các thời kỳ lịch sử. Cuốn sách không chỉ giúp sinh viên nâng cao kiến thức về lý luận chính trị mà còn đóng góp thiết thực vào công tác xây dựng Đảng vững mạnh hơn trong thời điểm hiện nay. Tôi rất ấn tượng với cuốn sách này và sẽ giới thiệu nó cho các bạn sinh viên, đặc biệt là những người quan tâm đến lịch sử và chính trị của đất nước.

Bài Học Từ Sách Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị

Từ cuốn sách Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF, chúng ta học được những bài học sau đây:

1. Sự quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình giành độc lập, tự do cho dân tộc và xây dựng đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội.

2. Tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và phương pháp để nghiên cứu, học tập đó.

3. Sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn 1930 – 1945.

4. Cuộc đấu tranh giành chính quyền trong giai đoạn 1930 – 1945 và vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc đấu tranh đó.

5. Quá trình lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trong giai đoạn 1945 – 1975.

6. Sự quan trọng của việc xây dựng đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội và thành tựu của công cuộc đổi mới.

7. Tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò của ông trong lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Tổng hợp lại, cuốn sách Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF mang lại cho chúng ta nhiều kiến thức về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và sự phát triển của đất nước. Từ đó, chúng ta có thêm nhiều kinh nghiệm để ứng dụng vào công việc và cuộc sống hàng ngày.