Giáo Trình Tiếng Trung Tăng Cường – Giáo Trình Nghe – Quyển 2 PDF

25/4/2024
Giáo Trình Tiếng Trung Tăng Cường – Giáo Trình Nghe – Quyển 2 PDF

Cuốn sách Giáo Trình Tiếng Trung Tăng Cường – Giáo Trình Nghe – Quyển 2 PDF là một phần trong bộ giáo trình sơ – trung cấp Nghe tiếng Trung, bao gồm toàn bộ chủ đề đàm thoại của “Đề cương HSK”. Cuốn sách này thích hợp dành cho học sinh đã nắm được 250 ~ 300 từ ngữ tiếng Trung. Bộ giáo trình này thực hiện đường lối tư duy giảng dạy “học đi đôi với hành” và “học – thi kết hợp”, từ đó cung cấp cho người học một phương pháp học tập tiến bộ và hiệu quả. Tác giả của cuốn sách là Vương Nghiêu Mỹ và Lý An, phù hợp cho các sinh viên dự bị đại học đến Trung Quốc học các chuyên ngành chính quy tự nhiên và xã hội, cũng như làm giáo trình Nghe tiếng Trung giai đoạn sơ – trung cấp cho lưu học sinh chọn học chuyên ngành Hán ngữ tại Trung Quốc. Cuốn sách cũng thích hợp dùng cho những người muốn thông qua kỳ thi HSK từ cấp 1 đến cấp 5.

Tải Sách Giáo Trình Tiếng Trung Tăng Cường – Giáo Trình Nghe – Quyển 2 PDF Miễn Phí

Đọc sách Giáo Trình Tiếng Trung Tăng Cường – Giáo Trình Nghe – Quyển 2 PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Giáo Trình Tiếng Trung Tăng Cường – Giáo Trình Nghe – Quyển 2 PDF của tác giả Tác giả Vương Nghiêu Mỹ, Lý An được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Giáo Trình Tiếng Trung Tăng Cường – Giáo Trình Nghe – Quyển 2 PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh.

Tác giả: Vương Nghiêu Mỹ, Lý An.
Người dịch: TS Phạm Thị Duyên Hồng, ThS Đặng Thị Huệ Trân, TS Võ Thị Quỳnh Trang, ThS Nguyễn Thị Hạnh.
Nhà xuất bản: Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh.
Năm xuất bản: 2023.
Trọng lượng: 140gr.
Kích thước: 28.5 x 21 x 0.7 cm.
Số trang: 118 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 108.000 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Giáo Trình Tiếng Trung Tăng Cường - Giáo Trình Nghe - Quyển 2 PDF
Sách Giáo Trình Tiếng Trung Tăng Cường – Giáo Trình Nghe – Quyển 2 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Giáo Trình Tiếng Trung Tăng Cường – Giáo Trình Nghe – Quyển 2

Cuốn sách Giáo Trình Tiếng Trung Tăng Cường – Giáo Trình Nghe – Quyển 2 là một tài liệu học hữu ích cho những người muốn nâng cao khả năng Nghe tiếng Trung của mình. Bộ giáo trình này được xây dựng theo đường lối tư duy giảng dạy “học đi đôi với hành” và “học – thi kết hợp”, giúp người học luyện tập và kiểm tra kiến thức của mình một cách hiệu quả.

Đặc biệt, sách cung cấp toàn bộ chủ đề đàm thoại của “Đề cương HSK”, giúp người học tiếp cận và làm quen với những kiến thức cần thiết để đạt được mục tiêu của mình trong việc học tiếng Trung. Đồng thời, sách cũng phù hợp với các trình độ khác nhau, từ sơ cấp đến trung cấp, giúp người học dễ dàng chọn lựa và tiếp cận theo nhu cầu của mình.

Tác giả Vương Nghiêu Mỹ và Lý An đã thực hiện một công việc tuyệt vời trong việc biên soạn cuốn sách này, đem đến cho người học những nội dung học thuật và thực tế, giúp họ tiếp cận và tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng và nhanh chóng. Đây thực sự là một tài liệu không thể thiếu đối với những ai đam mê và muốn phát triển khả năng Nghe tiếng Trung của mình.

Tóm Tắt Sách Giáo Trình Tiếng Trung Tăng Cường – Giáo Trình Nghe – Quyển 2

.

Cuốn sách “Giáo Trình Tiếng Trung Tăng Cường – Giáo Trình Nghe – Quyển 2” của tác giả Vương Nghiêu Mỹ và Lý An là một bộ giáo trình Nghe tiếng Trung sơ – trung cấp bám sát vào “Đề cương thi HSK”. Bộ giáo trình này bao gồm các quyển từ 1 đến 6, phù hợp cho những người học tiếng Trung muốn thông qua kỳ thi HSK từ cấp 1 đến cấp 5 hoặc học các chuyên ngành chính quy tự nhiên và xã hội tại Trung Quốc. Quyển 2 của bộ giáo trình này thích hợp dùng cho học sinh đã nắm được 250 ~ 300 từ ngữ tiếng Trung. Cuốn sách bao gồm các chủ đề đàm thoại của “Đề cương HSK” và đề thi HSK cấp 1-5, giúp học viên bám sát sinh hoạt thường ngày và nâng cao hiệu quả giảng dạy.

Đọc Sách Giáo Trình Tiếng Trung Tăng Cường – Giáo Trình Nghe – Quyển 2 Ebook Online

Giáo Trình Tiếng Trung Tăng Cường – Giáo Trình Nghe – Quyển 2

“Bộ Giáo trình Tiếng Trung tăng cường – Giáo trình Nghe” là một bộ giáo trình sơ – trung cấp Nghe tiếng Trung bám sát vào “Đề cương thi HSK” và đề cương “Kỳ thi tốt nghiệp giáo dục dự bị đại học dành cho lưu học sinh chính quy do chính phủ Trung Quốc cấp học bổng du học tại Trung Quốc”, thực hiện đường lối tư duy giảng dạy “học đi đôi với hành” và “học – thi kết hợp”. Bộ giáo trình này vừa có thể làm giáo trình Nghe tiếng Trung cho sinh viên dự bị đại học đến Trung Quốc học các chuyên ngành chính quy tự nhiên và xã hội, cũng có thể làm giáo trình Nghe tiếng Trung giai đoạn sơ – trung cấp cho lưu học sinh chọn học chuyên ngành Hán ngữ tại Trung Quốc, cũng thích hợp dùng cho những người học tiếng Trung muốn thông qua kỳ thi HSK từ cấp 1 đến cấp 5.

Quyển 1 của bộ giáo trình này thích hợp dùng cho người học tiếng Trung bắt đầu từ con số không. Quyển 2 thích hợp dùng cho học sinh đã học qua quyển 1 hoặc đã nắm được 250 ~ 300 từ ngữ tiếng Trung. Quyển 1, 2 về cơ bản bao quát từ vựng HSK cấp 3. Quyển 3 thích hợp dùng cho học sinh đã học qua quyển 2 hoặc đã nắm được 550 ~ 600 từ ngữ tiếng Trung. Quyển 4 thích hợp dùng cho học sinh đã học qua quyển 3 hoặc đã nắm được 850 ~ 900 từ ngữ tiếng Trung. Quyển 3, 4 về cơ bản bao quát từ vựng HSK cấp 4. Quyển 5 thích hợp dùng cho học sinh đã học qua quyển 4 hoặc đã nắm được 1500 ~ 2000 từ ngữ tiếng Trung. Quyển 6 thích hợp dùng cho học sinh đã học qua quyển 5 hoặc đã nắm được 2500 ~ 3000 từ ngữ tiếng Trung. Quyển 5, 6 về cơ bản bao quát từ vựng HSK cấp 5.

Đặc điểm giáo trình

1. Bao gồm toàn bộ chủ đề đàm thoại của “Đề cương HSK”, thực hiện “học đi đôi với hành”

Nội dung bài khóa bám sát sinh hoạt thường ngày, mỗi bài một chủ đề đàm thoại, đồng thời chú trọng cả tính chân thực lẫn tính thú vị, trong phạm vi các mục ngôn ngữ quy định trong “Đề cương HSK”. Phần Luyện tập của mỗi bài có dạng đề phong phú, thêm một bước củng cố hiệu quả đầu vào (nghe) của ngôn ngữ; đồng thời tham khảo các dạng đề thi HSKK, chú trọng cả việc luyện tập đầu ra (nói); còn đặc biệt thiết kế các dạng đề luyện tập khẩu ngữ, thúc đẩy học sinh tiến hành đầu ra ngôn ngữ hiệu quả.

2. Bám sát từ vựng của “Đề cương HSK”, trải đều toàn bộ dạng đề HSK, thực hiện “học – thi kết hợp”

Bộ giáo trình này không chỉ bám sát toàn bộ đề cương từ vựng HSK cấp 1-5, mà còn biên soạn theo dạng đề thi HSK cấp 1-5, nhằm thực hiện việc liên kết chặt chẽ giữa dạy học trên lớp và thi HSK. Giáo viên còn có thể trực tiếp sử dụng các bài tập trong giáo trình để hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho kỳ thi, từ đó nâng cao hiệu quả giảng dạy.

Review Giáo Trình Tiếng Trung Tăng Cường – Giáo Trình Nghe – Quyển 2

Cuốn sách Giáo Trình Tiếng Trung Tăng Cường – Giáo Trình Nghe – Quyển 2 PDF rất phù hợp cho những người học tiếng Trung ở giai đoạn sơ – trung cấp, đã nắm được 250 ~ 300 từ ngữ tiếng Trung hoặc đã học qua quyển 1. Cuốn sách bám sát vào “Đề cương thi HSK” và đề cương “Kỳ thi tốt nghiệp giáo dục dự bị đại học” dành cho lưu học sinh chính quy do chính phủ Trung Quốc cấp học bổng du học tại Trung Quốc, thực hiện đường lối tư duy giảng dạy “học đi đôi với hành” và “học – thi kết hợp”. Nội dung khóa học được thiết kế bám sát vào sinh hoạt thường ngày, mỗi bài được tập trung vào một chủ đề đàm thoại. Phần Luyện tập của mỗi bài có dạng đề phong phú, thêm một bước củng cố hiệu quả đầu vào (nghe) và đầu ra (nói) của ngôn ngữ. Cuốn sách còn bao gồm toàn bộ chủ đề đàm thoại của “Đề cương HSK”, thực hiện “học đi đôi với hành”, giúp người đọc nắm được cấu trúc câu tiếng Trung và cải thiện kỹ năng nghe hiệu quả. Bên cạnh đó, cuốn sách còn bám sát toàn bộ đề cương từ vựng HSK cấp 1-5, và biên soạn theo dạng đề thi HSK cấp 1-5, giúp người đọc có thể liên kết chặt chẽ giữa dạy học trên lớp và thi HSK, nâng cao hiệu quả giảng dạy. Tóm lại, cuốn sách Giáo Trình Tiếng Trung Tăng Cường – Giáo Trình Nghe – Quyển 2 PDF là một tài liệu học tập hữu ích đối với những ai muốn học tiếng Trung và chuẩn bị cho kỳ thi HSK.

Bài Học Từ Sách Giáo Trình Tiếng Trung Tăng Cường – Giáo Trình Nghe – Quyển 2

Từ cuốn sách này, chúng ta có thể học được kỹ năng nghe tiếng Trung ở trình độ sơ- trung cấp, bao gồm từ vựng HSK cấp 3 và các chủ đề đàm thoại được quy định trong “Đề cương HSK”. Cuốn sách cũng bao gồm các dạng đề thi HSK và dạng đề luyện tập khẩu ngữ để thực hành đầu ra (nói) hiệu quả. Cuốn sách này thích hợp cho sinh viên dự bị đại học đến Trung Quốc học các chuyên ngành chính quy tự nhiên và xã hội hoặc cho những người học tiếng Trung muốn thông qua kỳ thi HSK từ cấp 1 đến cấp 5.