Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF

19/12/2023
Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF

Giáo trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị là một tài liệu quan trọng và cần thiết cho các sinh viên đại học trong lĩnh vực triết học và lý luận chính trị. Cuốn sách được biên soạn bởi những nhà nghiên cứu và giáo dục có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Cuốn sách bao gồm 3 chương, cung cấp cho người đọc một cái nhìn tổng quan và sâu sắc về triết học và vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội. Nội dung của sách tập trung vào những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Cuốn sách được cập nhật và bổ sung nhiều kết quả nghiên cứu mới và gắn với công cuộc đổi mới ở Việt Nam. Đây là một tài liệu hữu ích và cần thiết cho các học sinh, sinh viên và những người quan tâm đến triết học và lý luận chính trị. Cuốn sách được cung cấp dưới dạng file PDF, tiện lợi và dễ dàng để đọc và sử dụng.

Tải Sách Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF Miễn Phí

Đọc sách Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF của tác giả Tác giả Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Tác giả: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.
Năm xuất bản: 2021.
Trọng lượng: 500gr.
Kích thước: 20.5 x 14.5 cm.
Số trang: 496 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 95.000 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Giáo Trình Triết Học Mác - Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị

Sau khi đọc thông tin về cuốn sách “Giáo trình Triết học Mác – Lênin dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị”, tôi cảm thấy rất hứng thú với nội dung và cách trình bày của cuốn sách.
Đầu tiên, tôi nhận thấy cuốn sách được biên soạn bởi nhiều tác giả có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực triết học và giáo dục. Điều này cho thấy cuốn sách được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu chặt chẽ và từ những kết quả nghiên cứu trước đây. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng bổ sung những kiến thức mới và kết quả nghiên cứu sáng tạo, liên kết với quá trình đổi mới ở Việt Nam trong suốt 35 năm qua. Điều này cho thấy cuốn sách là một nguồn tri thức hiện đại và phù hợp với thực tế hiện nay của đất nước.
Cuốn sách được chia thành ba chương và mỗi chương tập trung vào những nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin. Chương đầu tiên mang tính khái quát nhất về triết học và vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội. Chương thứ hai tập trung vào chủ nghĩa duy vật biện chứng, bàn về vấn đề vật chất và ý thức, phép biện chứng duy vật và lý luận nhận thức. Chương cuối cùng nói về chủ nghĩa duy vật lịch sử, trình bày những vấn đề liên quan đến kinh tế – xã hội, giai cấp và dân tộc, nhà nước và cách mạng xã hội, ý thức xã hội và triết học về con người. Tôi rất thích cách chia cấu trúc này vì nó giúp tôi được tiếp cận triết học Mác – Lênin một cách hệ thống và dễ hiểu.
Cuốn sách nhằm cung cấp những tri thức nền tảng và hệ thống về triết học Mác

Tóm Tắt Sách Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị

Cuốn sách Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị được biên soạn bởi nhiều tác giả là các nhà giáo dục và nghiên cứu thuộc các tổ chức đào tạo Việt Nam. Giáo trình bao gồm ba chương, mỗi chương trình bày nội dung và khái niệm cơ bản về các chủ đề như triết học Mác – Lênin, chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử, vật chất và ý thức, phép biện chứng duy vật, lý luận nhận thức, vấn đề hình thái kinh tế – xã hội, giai cấp và dân tộc, nhà nước và cách mạng xã hội, ý thức xã hội và triết học về con người. Cuốn sách nằm trong chuỗi đào tạo và bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị cho bậc đại học hệ không chuyên.

Đọc Sách Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị Ebook Online

Giáo trình do Ban biên soạn gồm các tác giả là nhà nghiên cứu, nhà giáo dục thuộc Viện Triết học – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các học viện, trường đại học, Viện Triết học – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tổ chức biên soạn trên cơ sở kế thừa những kết quả nghiên cứu trước đây, đồng thời bổ sung nhiều nội dung, kiến thức, kết quả nghiên cứu mới, gắn với công cuộc đổi mới ở Việt Nam, nhất là những thành tựu trong 35 năm đổi mới đất nước.Giáo trình gồm 03 chương:Chương 1 trình bày những nét khái quát nhất về triết học, triết học Mác – Lênin và vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội.Chương 2 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng, gồm: vấn đề vật chất và ý thức; phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng.Chương 3 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm: vấn đề hình thái kinh tế – xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người.Giáo trình được biên soạn theo yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phù hợp với đối tượng người học, nhằm cung cấp những tri thức hiểu biết có tính nền tảng và hệ thống về triết học Mác – Lênin; xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng duy vật làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung của các môn học khác; nhận thức được thực chất giá trị, bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác – Lênin. Đồng thời, giúp cho sinh viên vận dụng tri thức triết học Mác – Lênin, thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng duy vật để rèn luyện tư duy, giúp ích trong học tập và cuộc sống.

Review Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị

Cuốn sách Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF là một tài liệu quý giá cho những ai quan tâm đến triết học và lý luận chính trị. Với sự đưa vào cuộc đổi mới của Việt Nam, giáo trình này bổ sung nhiều nội dung, kiến thức mới và đáp ứng được nhu cầu của đối tượng độc giả đại học – hệ không chuyên lý luận chính trị. Các tác giả đến từ các nhà nghiên cứu, nhà giáo dục đều có uy tín trong lĩnh vực và có kinh nghiệm, chuyên môn sâu rộng. Từ các nội dung chủ yếu về triết học, triết học Mác – Lênin, đến những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử đều được trình bày đầy đủ, rõ ràng và dễ hiểu. Cuốn sách không chỉ giúp cho sinh viên trong việc nghiên cứu và học tập nâng cao, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho định hướng tư duy và hành động trong cuộc sống. Với thiết kế file PDF, giáo trình còn thuận tiện cho việc tìm kiếm, tra cứu, lưu trữ và phát hành dễ dàng. Tóm lại, đây là một cuốn sách quan trọng, nên có trong tủ sách của những ai mong muốn tìm hiểu về triết học và lý luận chính trị.

Bài Học Từ Sách Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị

Từ cuốn sách Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF, chúng ta học được:

– Những nét khái quát về triết học, triết học Mác-Lênin và vai trò của triết học Mác-Lênin trong đời sống xã hội.
– Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, bao gồm vấn đề vật chất và ý thức, phép biện chứng duy vật, lý luận nhận thức, vấn đề hình thái kinh tế-xã hội, giai cấp và dân tộc, nhà nước và cách mạng xã hội, ý thức xã hội và triết học về con người.
– Các tri thức hiểu biết có tính nền tảng và hệ thống về triết học Mác – Lênin, xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng duy vật nhằm nhận thức các vấn đề, nội dung của các môn học khác và nhận thức được thực chất giá trị, bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác – Lênin.
– Thông qua việc vận dụng tri thức triết học Mác-Lênin, thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng duy vật, rèn luyện tư duy và giúp ích trong học tập và cuộc sống.