Hoạt Động Của Ngân Hàng Đông Dương Tại Việt Nam Từ Năm 1875 Đến Năm 1945 PDF

20/3/2024
Hoạt Động Của Ngân Hàng Đông Dương Tại Việt Nam Từ Năm 1875 Đến Năm 1945 PDF

Cuốn sách Hoạt Động Của Ngân Hàng Đông Dương Tại Việt Nam Từ Năm 1875 Đến Năm 1945 là một tài liệu chuyên khảo lịch sử về hoạt động và phát triển của hệ thống ngân hàng Đông Dương tại Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 1875 đến năm 1945. Cuốn sách được viết bởi nhóm tác giả gồm TS Đỗ Thị Mỹ Hiền, TS Phạm Gặp và PGS TS Nguyễn Trọng Văn, dựa trên nguồn tài liệu phong phú từ nhiều nguồn sử liệu trong và ngoài nước, kết hợp với khả năng phân tích sâu của nhóm tác giả.

Qua tài liệu phong phú và sự phân tích chuyên sâu của nhóm tác giả, cuốn sách đã làm sáng tỏ những vấn đề cốt lõi về sự ra đời của Ngân hàng Đông Dương và các chi nhánh của nó tại Việt Nam, chức năng của Ngân hàng Đông Dương như là ngân hàng phát hành tiền, ngân hàng thương mại và đầu tư tài chính. Cuốn sách cũng đánh giá một cách trung thực tính hai mặt của hoạt động của Ngân hàng Đông Dương đối với nền kinh tế – xã hội Việt Nam.

Với những thông tin chính xác và phong phú về lịch sử hoạt động của Ngân hàng Đông Dương tại Việt Nam, cuốn sách là một tài liệu quý giá cho những sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của nhiều lĩnh vực học tập, nhất là lĩnh vực Lịch sử ngành Tài chính – Ngân hàng.

Tải Sách Hoạt Động Của Ngân Hàng Đông Dương Tại Việt Nam Từ Năm 1875 Đến Năm 1945 PDF Miễn Phí

Đọc sách Hoạt Động Của Ngân Hàng Đông Dương Tại Việt Nam Từ Năm 1875 Đến Năm 1945 PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Hoạt Động Của Ngân Hàng Đông Dương Tại Việt Nam Từ Năm 1875 Đến Năm 1945 PDF của tác giả Tác giả TS Đỗ Thị Mỹ Hiền. TS Phạm Gặp, PGS TS Nguyễn Trọng Văn được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Hoạt Động Của Ngân Hàng Đông Dương Tại Việt Nam Từ Năm 1875 Đến Năm 1945 PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh.

Tác giả: TS Đỗ Thị Mỹ Hiền. TS Phạm Gặp, PGS TS Nguyễn Trọng Văn.
Nhà xuất bản: Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh.
Năm xuất bản: 2024.
Trọng lượng: 260gr.
Kích thước: 24 x 16 x 1.2 cm.
Số trang: 243 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 76.500 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Hoạt Động Của Ngân Hàng Đông Dương Tại Việt Nam Từ Năm 1875 Đến Năm 1945 PDF
Sách Hoạt Động Của Ngân Hàng Đông Dương Tại Việt Nam Từ Năm 1875 Đến Năm 1945 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Hoạt Động Của Ngân Hàng Đông Dương Tại Việt Nam Từ Năm 1875 Đến Năm 1945

Cuốn sách Hoạt Động Của Ngân Hàng Đông Dương Tại Việt Nam Từ Năm 1875 Đến Năm 1945 PDF là một tài liệu quý giá cho những ai quan tâm đến lịch sử ngân hàng và tài chính Việt Nam trong thời kỳ đó. Sự tổng hợp, phân tích sâu và chuyên sâu của nhóm tác giả đã giúp làm sáng tỏ nhiều khía cạnh về hoạt động của Ngân hàng Đông Dương trong thời kỳ đó, từ việc phát hành tiền, hoạt động thương mại đến đầu tư tài chính.

Đặc biệt, việc nhấn mạnh vào tính hai mặt của hoạt động của Ngân hàng Đông Dương đối với kinh tế – xã hội Việt Nam cũng là điểm đáng chú ý. Cuốn sách không chỉ là nguồn tư liệu học thuật hữu ích cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh, mà còn là một cẩm nang giá trị cho những ai quan tâm đến lịch sử ngân hàng và tài chính Việt Nam.

Tôi tin rằng cuốn sách này sẽ giữ được giá trị lâu dài và góp phần làm phong phú thêm kiến thức về lịch sử tài chính – ngân hàng của đất nước.

Tóm Tắt Sách Hoạt Động Của Ngân Hàng Đông Dương Tại Việt Nam Từ Năm 1875 Đến Năm 1945

Đọc Sách Hoạt Động Của Ngân Hàng Đông Dương Tại Việt Nam Từ Năm 1875 Đến Năm 1945 Ebook Online

Hoạt Động Của Ngân Hàng Đông Dương Tại Việt Nam Từ Năm 1875 Đến Năm 1945Sách chuyên khảo Hoạt động của Ngân hàng Đông Dương tại Việt Nam từ năm 1875 đến năm 1945 là một chuyên luận lịch sử được sưu tầm, phân tích tổng hợp dựa trên nguồn tài liệu từ các nguồn sử liệu phong phú ở trong nước và ngoài nước, trong đỏ có những tài liệu quý hiêm được tìm kiếm từ nước Phạp với hy vọng đóng góp phần nào vào nguồn thông tin tư liệu về lịch sử hoạt động và phát triển của hệ thống ngân hàng Đông Dương tại Việt Nam đến các độc giả có quan tâm đến lĩnh vực này. Thông qua nguồn tài liệu phong phú kết hợp với khả năng phân tích sâu của nhóm tác giả thực hiện sách chuyên khảo đã làm sáng tỏ được những vấn đề cốt lỡi như: Sự ra đời của Ngân hàng Đông Dương và các chi nhánh của nó tại Việt Nam; Ngân hàng Đông Dương với chức năng là ngân hàng phát hành tiền; Hoạt động của Ngân hàng Đông Dương với chức năng là ngân hàng thương mại (hoạt động tín dụng cho vay, hối đoái, quản lý buôn bán kim loại quí và hoạt động cầm cố);Ngân hàng Đông Dương với chức năng đầu tư tài chính (đầu tư vào nông nghiệp, đầu tư vào công nghiệp, đầu tư vào giao thông vận tải); và Tính hai mặt (tiêu cực và tích cực) trong hoạt động của Ngân hàng Đông Dương đối với kinh tế – xã hội Việt Nam. Vì vậy, nhóm tác giả hy vọng cuốn sách này là tài liệu tốt cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của nhiều lĩnh vực học tập, nghiên cứu, nhất là lĩnh vực Lịch sử ngành Tài chính – Ngân hàng.

Review Hoạt Động Của Ngân Hàng Đông Dương Tại Việt Nam Từ Năm 1875 Đến Năm 1945

Bài Học Từ Sách Hoạt Động Của Ngân Hàng Đông Dương Tại Việt Nam Từ Năm 1875 Đến Năm 1945