Luật Đất Đai Năm 2024 PDF

27/4/2024
Luật Đất Đai Năm 2024 PDF

Cuốn sách Luật Đất Đai Năm 2024 PDF do nhiều tác giả phối hợp viết, là một tài liệu quan trọng về các quy định pháp luật liên quan đến đất đai với hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025. Trong cuốn sách này, các điều luật được trình bày rõ ràng và chi tiết, bao gồm cả việc lập phê duyệt quy hoạch sử dụng đất và các quy định về giai đoạn 2021-2030. Luật Đất Đai Năm 2024 PDF này cũng đồng thời thay thế Luật Đất Đai Số 45/2013/QH13 và các luật liên quan đến đất đai đã được sửa đổi và bổ sung. Cuốn sách này là tài liệu tham khảo hữu ích cho các chuyên gia và nhà quản lý đất đai cũng như tất cả các cá nhân liên quan đến lĩnh vực này.

Tải Sách Luật Đất Đai Năm 2024 PDF Miễn Phí

Đọc sách Luật Đất Đai Năm 2024 PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Luật Đất Đai Năm 2024 PDF của tác giả Tác giả Nhiều Tác Giả được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Tài Chính.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Luật Đất Đai Năm 2024 PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Tài Chính.

Tác giả: Nhiều Tác Giả.
Nhà xuất bản: Tài Chính.
Năm xuất bản: 2024.
Trọng lượng: 330gr.
Kích thước: 21 x 14.5 x 0.7 cm.
Số trang: 392 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 98.100 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Luật Đất Đai Năm 2024 PDF
Sách Luật Đất Đai Năm 2024 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Luật Đất Đai Năm 2024

Cuốn sách “Luật Đất Đai Năm 2024 PDF” của tác giả Nhiều Tác Giả là một tài liệu quan trọng và cần thiết trong việc nắm bắt và hiểu rõ về các quy định mới nhất về đất đai. Việc ban hành luật này đồng nghĩa với việc cung cấp cơ sở pháp lý chắc chắn trong việc quản lý và sử dụng đất đai, góp phần định hình cơ cấu và phân phối đất đai một cách công bằng và hiệu quả.

Quy định về việc lập phê duyệt quy hoạch sử dụng đất theo chỉ đạo của nghị quyết số 61/2022 QH15 cũng là một điểm đáng chú ý, nhấn mạnh vào việc tăng cường hiệu lực và hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch. Điều này cho thấy sự quan trọng của việc quản lý và sử dụng đất đai đúng cách, đáp ứng đúng mục đích và lợi ích cộng đồng.

Tóm lại, cuốn sách “Luật Đất Đai Năm 2024 PDF” là nguồn thông tin quý giá và cần thiết cho các cán bộ quản lý đất đai, các chuyên gia và những ai quan tâm đến lĩnh vực này để nắm vững và áp dụng các quy định một cách chính xác và hiệu quả.

Tóm Tắt Sách Luật Đất Đai Năm 2024

Cuốn sách Luật Đất Đai Năm 2024 PDF được viết bởi nhiều tác giả và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025, trừ điều quy định tại khoản 2 và 3. Điều 190 và điều 248 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2024. Việc lập phê duyệt quy hoạch sử dụng đất sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định của nghị quyết số 61/2022 QH15 và trong thời kỳ 2021-2030 sẽ tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch và giải quyết khó khăn vướng mắc để nâng cao chất lượng quy hoạch.

Đọc Sách Luật Đất Đai Năm 2024 Ebook Online

Luật Đất Đai Năm 2024

Luật đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 1 năm 2024 hiệu lực thi hành.

1. Luật này có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2025, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này.

2. Điều 190 và điều 248 của luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 04 năm 2024.

3. Việc lập phê duyệt quy hoạch sử dụng đất được tiếp tục thực hiện theo quy định của nghị quyết số 61/2022 QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của quốc hội về tiếp tục tăng cường , hiệu lực , hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc , đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030.

Khoản 9 điều 60 của luật này có hiệu lực thi hành từ ngày nghị quyết số 61/2022/QH15 hết hiệu lực.

4. Luật đất đai Số 45/2013/QH13 đã được sửa đổi , bổ sung một số điều theo luật số 35/2018/QH14 ( say đây gọi là luật đất đai số 45/2013/QH13) hết hiệu lực kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành.

Review Luật Đất Đai Năm 2024

Cuốn sách Luật Đất Đai Năm 2024 PDF của tác giả nhiều tác giả là một tài liệu quan trọng cho những ai quan tâm đến lĩnh vực quản lý đất đai và pháp luật liên quan đến đất đai. Cuốn sách này chứa đựng những quy định chi tiết và đầy đủ về Luật đất đai số 31/2024/QH15, bao gồm những điều khoản về hiệu lực thi hành, lập phê duyệt quy hoạch sử dụng đất và những giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Với nội dung cập nhật và chi tiết, đây là một tài liệu quan trọng không thể thiếu cho các chuyên gia, nhà quản lý và những ai quan tâm đến đất đai và pháp luật liên quan.

Bài Học Từ Sách Luật Đất Đai Năm 2024

– Luật Đất Đai Năm 2024 là một văn bản pháp luật quan trọng liên quan đến lĩnh vực đất đai ở Việt Nam.

– Luật này có hiệu lực từ năm 2025, và đã có những điều khoản có hiệu lực sớm hơn từ năm 2024.

– Việc quản lý và sử dụng đất đai được quy định rõ ràng và có sự thay đổi so với các luật cũ hơn.

– Chất lượng và độ chính xác của quy hoạch sử dụng đất được đặt lên cao, để đảm bảo tính bền vững và phát triển hài hòa cho các khu vực đất đai.

– Việc giải quyết những khó khăn và vướng mắc trong việc quản lý và sử dụng đất đai cũng được đề cập và đưa ra giải pháp.