Luật Phòng Chống Thiên Tai Hiện Hành Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020, 2023 PDF

22/4/2024
Luật Phòng Chống Thiên Tai Hiện Hành Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020, 2023 PDF

Cuốn sách “Luật Phòng Chống Thiên Tai Hiện Hành Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020, 2023 PDF” là văn bản hợp nhất từ Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020, Luật Phòng thủ dân sự năm 2023. Cuốn sách này mang lại những sửa đổi và bổ sung quan trọng nhằm khắc phục những bất cập trong quá trình thực hiện phòng, chống thiên tai ở Việt Nam. Cuốn sách sẽ cung cấp cho độc giả những kiến thức, quy định về hoạt động phòng, chống thiên tai, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động này, đồng thời hướng dẫn cách quản lý nhà nước và nguồn lực bảo đảm việc thực hiện phòng, chống thiên tai. Cuốn sách rất hữu ích và cần thiết đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai tại Việt Nam.

Tải Sách Luật Phòng Chống Thiên Tai Hiện Hành Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020, 2023 PDF Miễn Phí

Đọc sách Luật Phòng Chống Thiên Tai Hiện Hành Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020, 2023 PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Luật Phòng Chống Thiên Tai Hiện Hành Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020, 2023 PDF của tác giả Tác giả Quốc Hội được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Luật Phòng Chống Thiên Tai Hiện Hành Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020, 2023 PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Tác giả: Quốc Hội.
Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.
Năm xuất bản: 2024.
Trọng lượng: 110gr.
Kích thước: 19 x 13 x 0.4 cm.
Số trang: 96 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 28.800 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Luật Phòng Chống Thiên Tai Hiện Hành Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020, 2023 PDF
Sách Luật Phòng Chống Thiên Tai Hiện Hành Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020, 2023 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Luật Phòng Chống Thiên Tai Hiện Hành Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020, 2023

Cuốn sách Luật Phòng Chống Thiên Tai Hiện Hành Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020, 2023 PDF là một tài liệu quan trọng và cần thiết để hiểu rõ về quy định pháp luật trong việc phòng chống thiên tai. Việc sửa đổi, bổ sung nội dung của Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 là một bước tiến quan trọng để nới rộng và cập nhật các quy định pháp lý phù hợp với tình hình hiện nay.

Đọc sách này giúp người đọc hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong việc tham gia hoạt động phòng chống thiên tai. Ngoài ra, việc bãi bỏ và sửa đổi một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 cũng giúp tăng cường hiệu quả trong công tác phòng chống thiên tai.

Tóm lại, cuốn sách này là nguồn tư liệu quan trọng và hữu ích để mọi người nắm bắt và thực hiện đúng các quy định pháp luật trong công tác phòng chống thiên tai.

Tóm Tắt Sách Luật Phòng Chống Thiên Tai Hiện Hành Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020, 2023

Cuốn sách “Luật Phòng Chống Thiên Tai Hiện Hành Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020, 2023 PDF” là việc sửa đổi và bổ sung vào Luật Phòng Chống Thiên Tai năm 2013, nhằm khắc phục những bất cập trong quá trình thực hiện và cung cấp các quy định mới về việc phòng chống thiên tai, quản lý nhà nước và nguồn lực bảo đảm việc thực hiện phòng chống thiên tai. Đây là văn bản hợp nhất từ ba luật: Luật Phòng Chống Thiên Tai năm 2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng Chống Thiên Tai và Luật Đê điều năm 2020, Luật Phòng Thủ Dân Sự năm 2023.

Đọc Sách Luật Phòng Chống Thiên Tai Hiện Hành Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020, 2023 Ebook Online

Luật Phòng Chống Thiên Tai (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020, 2023)

Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/6/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2014. Luật quy định về hoạt động phòng, chống thiên tai, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai, quản lý nhà nước và nguồn lực bảo đảm việc thực hiện phòng, chống thiên tai.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện Luật đã phát sinh những bất cập cần khắc phục, vì vậy, tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020, Luật Phòng thủ dân sự năm 2023, có nội dung sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013.

Cuốn sách Luật Phòng, chống thiên tai (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2023) là văn bản hợp nhất từ Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020, Luật Phòng thủ dân sự năm 2023.

Review Luật Phòng Chống Thiên Tai Hiện Hành Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020, 2023

Cuốn sách Luật Phòng Chống Thiên Tai Hiện Hành Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020, 2023 PDF là tài liệu quan trọng trong lĩnh vực phòng chống thiên tai. Cuốn sách tổng hợp những nội dung sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ của Luật Phòng Chống Thiên Tai năm 2013, góp phần khắc phục những bất cập trong quá trình thực hiện Luật và nâng cao hiệu quả hoạt động phòng chống thiên tai. Cuốn sách cung cấp cho độc giả những kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để tham gia hoạt động phòng chống thiên tai, giúp cho chúng ta có thể đánh bại những thảm họa tự nhiên và giảm thiểu thiệt hại cho xã hội. Đây là một tài liệu hữu ích và cần thiết cho những ai đang quan tâm đến phòng chống thiên tai.

Bài Học Từ Sách Luật Phòng Chống Thiên Tai Hiện Hành Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020, 2023

?

Từ cuốn sách Luật Phòng Chống Thiên Tai Hiện Hành Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020, 2023 PDF, chúng ta có thể học được những bài học sau:

1. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai.

2. Quản lý nhà nước và nguồn lực bảo đảm việc thực hiện phòng, chống thiên tai.

3. Cần khắc phục các bất cập trong quá trình thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai.

4. Nội dung sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013.

5. Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020, Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 là văn bản hợp nhất đang hiện hành.