Mô Hình Tăng Trưởng Dựa Vào Khoa Học – Công Nghệ Và Đổi Mới Sáng Tạo Trong Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Việt Nam Giai Đoạn 2021 – 2030 PDF

19/12/2023
Mô Hình Tăng Trưởng Dựa Vào Khoa Học – Công Nghệ Và Đổi Mới Sáng Tạo Trong Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Việt Nam Giai Đoạn 2021 – 2030 PDF

Cuốn sách “Mô Hình Tăng Trưởng Dựa Vào Khoa Học – Công Nghệ Và Đổi Mới Sáng Tạo Trong Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Việt Nam Giai Đoạn 2021 – 2030” là tài liệu tham khảo cần thiết cho những ai đang quan tâm đến phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam trong tương lai. Sách cung cấp cho bạn đọc tầm nhìn rộng về lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế về xây dựng mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, tác giả cũng đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2020, phân tích những lợi thế, bất lợi thách thức và cơ hội của Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới. Qua đó, đưa ra những giải pháp hữu ích để tạo lập mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Với nội dung phong phú, trình bày logic và chi tiết, cuốn sách sẽ là nguồn tài liệu quý giá cho các cơ quan quản lý, các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp. Từ đó, giúp cho Việt Nam có được một chiến lược phát triển bền vững và hiệu quả trong thời gian tới.

Tải Sách Mô Hình Tăng Trưởng Dựa Vào Khoa Học – Công Nghệ Và Đổi Mới Sáng Tạo Trong Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Việt Nam Giai Đoạn 2021 – 2030 PDF Miễn Phí

Đọc sách Mô Hình Tăng Trưởng Dựa Vào Khoa Học – Công Nghệ Và Đổi Mới Sáng Tạo Trong Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Việt Nam Giai Đoạn 2021 – 2030 PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Mô Hình Tăng Trưởng Dựa Vào Khoa Học – Công Nghệ Và Đổi Mới Sáng Tạo Trong Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Việt Nam Giai Đoạn 2021 – 2030 PDF của tác giả Tác giả PGS TS Bùi Quang Tuấn, TS Hà Huy Ngọc được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Mô Hình Tăng Trưởng Dựa Vào Khoa Học – Công Nghệ Và Đổi Mới Sáng Tạo Trong Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Việt Nam Giai Đoạn 2021 – 2030 PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Tác giả: PGS TS Bùi Quang Tuấn, TS Hà Huy Ngọc.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.
Năm xuất bản: 2021.
Trọng lượng: 500gr.
Kích thước: 24 x 16 cm.
Số trang: 472 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 178.500 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Mô Hình Tăng Trưởng Dựa Vào Khoa Học - Công Nghệ Và Đổi Mới Sáng Tạo Trong Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Việt Nam Giai Đoạn 2021 - 2030 PDF
Sách Mô Hình Tăng Trưởng Dựa Vào Khoa Học – Công Nghệ Và Đổi Mới Sáng Tạo Trong Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Việt Nam Giai Đoạn 2021 – 2030 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Mô Hình Tăng Trưởng Dựa Vào Khoa Học - Công Nghệ Và Đổi Mới Sáng Tạo Trong Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Việt Nam Giai Đoạn 2021 - 2030 PDF
Sách Mô Hình Tăng Trưởng Dựa Vào Khoa Học – Công Nghệ Và Đổi Mới Sáng Tạo Trong Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Việt Nam Giai Đoạn 2021 – 2030 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Mô Hình Tăng Trưởng Dựa Vào Khoa Học - Công Nghệ Và Đổi Mới Sáng Tạo Trong Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Việt Nam Giai Đoạn 2021 - 2030 PDF
Sách Mô Hình Tăng Trưởng Dựa Vào Khoa Học – Công Nghệ Và Đổi Mới Sáng Tạo Trong Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Việt Nam Giai Đoạn 2021 – 2030 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Mô Hình Tăng Trưởng Dựa Vào Khoa Học - Công Nghệ Và Đổi Mới Sáng Tạo Trong Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Việt Nam Giai Đoạn 2021 - 2030 PDF
Sách Mô Hình Tăng Trưởng Dựa Vào Khoa Học – Công Nghệ Và Đổi Mới Sáng Tạo Trong Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Việt Nam Giai Đoạn 2021 – 2030 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Mô Hình Tăng Trưởng Dựa Vào Khoa Học - Công Nghệ Và Đổi Mới Sáng Tạo Trong Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Việt Nam Giai Đoạn 2021 - 2030 PDF
Sách Mô Hình Tăng Trưởng Dựa Vào Khoa Học – Công Nghệ Và Đổi Mới Sáng Tạo Trong Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Việt Nam Giai Đoạn 2021 – 2030 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Mô Hình Tăng Trưởng Dựa Vào Khoa Học - Công Nghệ Và Đổi Mới Sáng Tạo Trong Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Việt Nam Giai Đoạn 2021 - 2030 PDF
Sách Mô Hình Tăng Trưởng Dựa Vào Khoa Học – Công Nghệ Và Đổi Mới Sáng Tạo Trong Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Việt Nam Giai Đoạn 2021 – 2030 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Mô Hình Tăng Trưởng Dựa Vào Khoa Học – Công Nghệ Và Đổi Mới Sáng Tạo Trong Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Việt Nam Giai Đoạn 2021 – 2030

Tôi cảm thấy cuốn sách “Mô Hình Tăng Trưởng Dựa Vào Khoa Học – Công Nghệ Và Đổi Mới Sáng Tạo Trong Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Việt Nam Giai Đoạn 2021 – 2030” là một tài liệu rất hữu ích và cung cấp cho người đọc một cái nhìn tổng quan về lý thuyết và thực tiễn trong việc xây dựng mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cuốn sách không chỉ tập trung vào việc phân tích tình hình chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2020 mà còn đi sâu vào việc đánh giá lợi thế, bất lợi, thách thức và cơ hội của Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới. Điều này giúp định hình những giải pháp cụ thể để xây dựng mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Sách cung cấp thông tin phong phú và nhiều nghiên cứu, từ đó giúp độc giả hiểu rõ hơn về những xu hướng, thay đổi trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, sách cũng đề cập đến vai trò của các cơ quan quản lý, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp trong quá trình xây dựng mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Từ cách trình bày thông tin, cách diễn đạt ý kiến và những giải pháp được đề xuất trong cuốn sách, tôi tin rằng nó sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích không chỉ cho các cơ quan quản lý và nhà hoạch định chính sách, mà còn cho các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp. Sách sẽ

Tóm Tắt Sách Mô Hình Tăng Trưởng Dựa Vào Khoa Học – Công Nghệ Và Đổi Mới Sáng Tạo Trong Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Việt Nam Giai Đoạn 2021 – 2030

Cuốn sách nhằm cung cấp cho đọc giả thông tin hệ thống về lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế và đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2020. Cuốn sách phân tích lợi thế, bất lợi, thách thức và cơ hội của Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới và đưa ra giải pháp tạo lập mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Cuốn sách sẽ hữu ích cho các cơ quan quản lý, các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp.

Đọc Sách Mô Hình Tăng Trưởng Dựa Vào Khoa Học – Công Nghệ Và Đổi Mới Sáng Tạo Trong Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Việt Nam Giai Đoạn 2021 – 2030 Ebook Online

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc một cách hệ thống về lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế về xây dựng mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo; đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2020; phân tích những lợi thế, bất lợi thách thức và cơ hội của Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới, từ đó đưa ra giải pháp nhằm tạo lập mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các cơ quan quản lý, các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp.

Review Mô Hình Tăng Trưởng Dựa Vào Khoa Học – Công Nghệ Và Đổi Mới Sáng Tạo Trong Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Việt Nam Giai Đoạn 2021 – 2030

Cuốn sách Mô Hình Tăng Trưởng Dựa Vào Khoa Học – Công Nghệ Và Đổi Mới Sáng Tạo trong Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Việt Nam Giai Đoạn 2021-2030 là một tài liệu tham khảo vô cùng hữu ích cho những ai quan tâm đến sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam trong tương lai gần. Cuốn sách rất chi tiết và cung cấp những thông tin hệ thống, đánh giá tình hình hiện nay và đưa ra những giải pháp cụ thể để xây dựng mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Sách cũng rất thích hợp cho các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu về kinh tế – xã hội. Cuốn sách này sẽ giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam, đánh giá được lợi thế, bất lợi và những thách thức đang đối diện. Từ đó, đưa ra những giải pháp cụ thể và tích cực để đưa Việt Nam thành một quốc gia phát triển thông qua việc xây dựng mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tóm lại, cuốn sách Mô Hình Tăng Trưởng Dựa Vào Khoa Học – Công Nghệ Và Đổi Mới Sáng Tạo trong Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Việt Nam Giai Đoạn 2021-2030 là một tài liệu quan trọng và cần thiết cho mọi người quan tâm đến sự phát triển của Việt Nam và những giải pháp để đưa đất nước trở thành một quốc gia phát triển.

Bài Học Từ Sách Mô Hình Tăng Trưởng Dựa Vào Khoa Học – Công Nghệ Và Đổi Mới Sáng Tạo Trong Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Việt Nam Giai Đoạn 2021 – 2030

Dựa vào thông tin trên, ta học được những bài học sau từ cuốn sách:

1. Nền tảng khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo là yếu tố quan trọng trong mô hình tăng trưởng của một đất nước.
2. Việc đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn trước là cần thiết để xác định những điểm mạnh, điểm yếu và điểm cần cải tiến để phát triển một chiến lược mới hiệu quả hơn.
3. Việt Nam cần tiếp tục phát triển và tăng cường các yếu tố thuận lợi như vị trí địa lý, nguồn lực thiên nhiên, dân số trẻ, tiềm năng kinh tế và lực lượng lao động trình độ cao để tạo cơ hội phát triển.
4. Tuy nhiên, Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều thách thức như khó khăn trong kết nối giữa các ngành công nghiệp, chất lượng lao động chưa đáp ứng yêu cầu, kém hiệu quả trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên, và sự cạnh tranh với các nước trong khu vực.
5. Chính sách và giải pháp nhằm tạo lập mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030 sẽ là cơ hội để quốc gia phát triển và đánh bại các thách thức kinh tế nói chung.