Sự Trỗi Dậy Nguy Hiểm Của Giáo Dục Trị Liệu PDF

11/7/2024
Sự Trỗi Dậy Nguy Hiểm Của Giáo Dục Trị Liệu PDF

Sự Trỗi Dậy Nguy Hiểm Của Giáo Dục Trị Liệu của tác giả Kathryn Ecclestone và Dennis Hayes là một cuốn sách đầy tranh cãi và gây chú ý về vấn đề giáo dục trị liệu. Cuốn sách sử dụng ví dụ phong phú để cho thấy cách giáo dục trị liệu đang biến chuyển trẻ em, thanh niên và người lớn trở thành những cá nhân tự nhiễu tâm thay vì là những người học đầy khát vọng, lạc quan và kiên cường muốn biết mọi thứ về thế giới. Cuốn sách sáng tỏ những ảnh hưởng của giáo dục trị liệu trên hệ thống giáo dục và trong môi trường làm việc, phân tích các ý tưởng mang tính trị liệu từ văn hóa đại chúng, đào tạo giáo viên mang tính trị liệu làm xói mòn niềm tin vào sự mưu cầu tri thức và các sáng kiến chính trị về năng lực cảm xúc, an sinh cảm xúc và “sức khỏe tâm thần tích cực”. Cuốn sách là một lời kêu gọi một cuộc tranh biện về tác động nguy hại ngày càng gia tăng của giáo dục trị liệu và ý nghĩa của nó đối với sự học hiện tại và trong tương lai. Đây là một tài liệu không thể thiếu cho các nhà tham vấn, các nhà thực hành sức khỏe tâm thần, các bậc cha mẹ, các nhà giáo dục, học sinh, sinh viên, lãnh đạo nhà trường và lãnh đạo các tổ chức khác muốn tiếp thu những ý tưởng mới và phát triển chuyên môn của mình.

Tải Sách Sự Trỗi Dậy Nguy Hiểm Của Giáo Dục Trị Liệu PDF Miễn Phí

Đọc sách Sự Trỗi Dậy Nguy Hiểm Của Giáo Dục Trị Liệu PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Sự Trỗi Dậy Nguy Hiểm Của Giáo Dục Trị Liệu PDF của tác giả Tác giả Kathryn Ecclestone, Dennis Hayes được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Sự Trỗi Dậy Nguy Hiểm Của Giáo Dục Trị Liệu PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh.

Tác giả: Kathryn Ecclestone, Dennis Hayes.
Người dịch: Nguyễn Thị Hạ Ni.
Nhà xuất bản: Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh.
Năm xuất bản: 2024.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
Trọng lượng: 410gr.
Kích thước: 22 x 14 x 1.9 cm.
Số trang: 396 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 198.750 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Sự Trỗi Dậy Nguy Hiểm Của Giáo Dục Trị Liệu PDF
Sách Sự Trỗi Dậy Nguy Hiểm Của Giáo Dục Trị Liệu PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sự Trỗi Dậy Nguy Hiểm Của Giáo Dục Trị Liệu PDF
Sách Sự Trỗi Dậy Nguy Hiểm Của Giáo Dục Trị Liệu PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sự Trỗi Dậy Nguy Hiểm Của Giáo Dục Trị Liệu PDF
Sách Sự Trỗi Dậy Nguy Hiểm Của Giáo Dục Trị Liệu PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sự Trỗi Dậy Nguy Hiểm Của Giáo Dục Trị Liệu PDF
Sách Sự Trỗi Dậy Nguy Hiểm Của Giáo Dục Trị Liệu PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sự Trỗi Dậy Nguy Hiểm Của Giáo Dục Trị Liệu PDF
Sách Sự Trỗi Dậy Nguy Hiểm Của Giáo Dục Trị Liệu PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sự Trỗi Dậy Nguy Hiểm Của Giáo Dục Trị Liệu PDF
Sách Sự Trỗi Dậy Nguy Hiểm Của Giáo Dục Trị Liệu PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sự Trỗi Dậy Nguy Hiểm Của Giáo Dục Trị Liệu PDF
Sách Sự Trỗi Dậy Nguy Hiểm Của Giáo Dục Trị Liệu PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sự Trỗi Dậy Nguy Hiểm Của Giáo Dục Trị Liệu PDF
Sách Sự Trỗi Dậy Nguy Hiểm Của Giáo Dục Trị Liệu PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Sự Trỗi Dậy Nguy Hiểm Của Giáo Dục Trị Liệu

Cuốn sách Sự Trỗi Dậy Nguy Hiểm Của Giáo Dục Trị Liệu của Kathryn Ecclestone và Dennis Hayes là một tác phẩm rất đáng đọc và đáng suy ngẫm. Được viết bằng cách phân tích và đề xuất những góc nhìn mới về tác động của giáo dục trị liệu trong hệ thống giáo dục và môi trường làm việc, cuốn sách này thực sự đưa ra những suy ngẫm sâu sắc về cách mà các phương pháp trị liệu đang thay đổi cách thức học tập và phát triển của con người.

Tôi nhận thấy rằng cuốn sách đưa ra những phân tích cụ thể và ví dụ rõ ràng về cách mà việc ưu tiên an sinh cảm xúc trong giáo dục có thể có ảnh hưởng đến sự phát triển của các cá nhân, từ trẻ em đến người lớn. Cuốn sách cũng nêu bật những vấn đề như sự phụ thuộc và tham gia bắt buộc vào các hoạt động trị liệu có thể ảnh hưởng đến niềm tin và tự tin của cha mẹ và giáo viên.

Những điểm đáng chú ý nhất trong cuốn sách là việc phân tích các dạng thức đào tạo giáo viên mang tính trị liệu và việc thúc đẩy sự phát triển tinh thần tích cực trong môi trường giáo dục. Điều này khiến tôi suy ngẫm về cách mà chúng ta đang giáo dục và phát triển những thế hệ tương lai.

Tóm lại, cuốn sách này là một tài liệu quý giá cho các nhà giáo dục, bậc phụ huynh và những ai quan tâm đến vấn đề giáo dục và sức khỏe tinh thần. Đọc cuốn sách này sẽ giúp mở rộng hiểu biết và khám phá những ảnh hưởng đáng chú ý của giáo dục trị liệu trong xã hội hiện đại.

Tóm Tắt Sách Sự Trỗi Dậy Nguy Hiểm Của Giáo Dục Trị Liệu

Cuốn sách “Sự Trỗi Dậy Nguy Hiểm Của Giáo Dục Trị Liệu” của Kathryn Ecclestone và Dennis Hayes đề cập đến sức mạnh của văn hóa trị liệu trong giáo dục và môi trường làm việc. Tác phẩm cảnh báo về các tác động xấu của giáo dục trị liệu đang biến các cá nhân trở thành tự nhiễu tâm thay vì là những người học đầy khát vọng, lạc quan và kiên cường muốn biết mọi thứ về thế giới. Các chương sách giải thích các ảnh hưởng của giáo dục trị liệu, bao gồm học tập mang tính trị liệu, ý tưởng từ văn hóa đại chúng, sự phụ thuộc và tham gia bắt buộc, đào tạo giáo viên mang tính trị liệu và các sáng kiến về năng lực cảm xúc. Cuốn sách đưa ra lời kêu gọi một cuộc tranh biện về tác động nguy hại của giáo dục trị liệu và ý nghĩa của nó đối với sự học hiện tại và trong tương lai.

Đọc Sách Sự Trỗi Dậy Nguy Hiểm Của Giáo Dục Trị Liệu Ebook Online

Sự Trỗi Dậy Nguy Hiểm Của Giáo Dục Trị Liệu

Sự Trỗi Dậy Nguy Hiểm Của Giáo Dục Trị Liệu đương đầu trước uy lực âm thầm của đặc trưng văn hóa trị liệu trên khắp hệ thống giáo dục và trong môi trường làm việc. Gây tranh cãi và hấp dẫn, tập sách kinh điển của Kathryn Ecclestone và Dennis Hayes sử dụng một nguồn ví dụ phong phú trên toàn hệ thống giáo dục, từ các trường tiểu học đến đại học và các sở làm, để cho thấy cách thức giáo dục trị liệu đang biến chuyển trẻ em, thanh niên và người lớn trở thành những cá nhân tự nhiễu tâm, thay vì là những người học đầy khát vọng, lạc quan và kiên cường muốn biết mọi thứ về thế giới.

Tác giả Kathryn Ecclestone và Dennis Hayes đều là những tác giả nổi bật trong lĩnh vực giáo dục ở Anh, đặc biệt được biết đến với quan điểm phê phán các xu hướng giáo dục đương đại.

Tác phẩm làm nổi bật sự phức tạp của việc tích hợp các phương pháp trị liệu vào giáo dục và góp phần đem lại hiểu biết sâu hơn về những lợi ích và hạn chế tiềm tàng của việc ưu tiên an sinh cảm xúc trong môi trường giáo dục. 8 chương sách làm sáng tỏ những ảnh hưởng của giáo dục trị liệu, bao gồm:

– Học tập mang tính trị liệu đang và sẽ hình thành như thế nào, hiện nay và trong tương lai;

– Các ý tưởng mang tính trị liệu từ văn hóa đại chúng đã và đang chi phối tư tưởng xã hội và các chính sách như thế nào;

– Việc thúc đẩy sự phụ thuộc và tham gia bắt buộc vào các hoạt động trị liệu khuyến khích tiết lộ cảm xúc, có thể làm xói mòn sự tự tin và thẩm quyền của các bậc cha mẹ và giáo viên như thế nào;

– Các dạng thức đào tạo giáo viên mang tính trị liệu làm xói mòn niềm tin vào sự mưu cầu tri thức như thế nào;

– Các sáng kiến chính trị về năng lực cảm xúc, an sinh cảm xúc và “sức khỏe tâm thần tích cực” truyền bá một cái nhìn giảm nhẹ về tiềm năng của con người xuyên suốt hệ thống giáo dục và môi trường làm việc như thế nào.

Các nhà tham vấn, các nhà thực hành sức khỏe tâm thần, các bậc cha mẹ, các nhà giáo dục, học sinh, sinh viên, lãnh đạo nhà trường và lãnh đạo các tổ chức khác có thể tiếp thu những ý tưởng được trình bày trong cuốn sách trong quá trình phát triển chuyên môn, bởi vì: Trị liệu đại chúng trong nhà trường thực sự là một hiện tượng đang ngày càng trở nên phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới.

Việt Nam cũng không là ngoại lệ, với sự xuất hiện ngày càng nhiều dịch vụ tham vấn, trị liệu tâm lý, chữa lành, khai vấn cuộc sống và cố vấn đồng trang lứa, yoga và thiền, các hội thảo tập huấn chánh niệm, chế ngự lo âu và căng thẳng, kể cả những động thái thúc đẩy “trường học hạnh phúc”. Đây là lời kêu gọi một cuộc tranh biện về tác động nguy hại ngày càng gia tăng của giáo dục trị liệu và ý nghĩa của nó đối với sự học hiện tại và trong tương lai.

Review Sự Trỗi Dậy Nguy Hiểm Của Giáo Dục Trị Liệu

Cuốn sách “Sự Trỗi Dậy Nguy Hiểm Của Giáo Dục Trị Liệu” là một tác phẩm đáng đọc không chỉ đối với giới chuyên môn giáo dục mà còn với mọi người quan tâm đến tương lai của giáo dục. Tác giả đã trình bày một cách tổng thể và chi tiết về những nguy cơ mà giáo dục trị liệu đang gây ra cho các cá nhân, đặc biệt là trẻ em và thanh niên. Cuốn sách không chỉ là một sự phản kháng chống lại các phương pháp giáo dục trị liệu mà còn là một cách để khơi gợi sự suy nghĩ và đánh giá lại nguyên tắc cốt lõi của giáo dục hiện đại. Bên cạnh đó, tác giả còn trình bày các phương pháp giáo dục trị liệu có sự đóng góp tích cực cho sự phát triển của cá nhân. Sự phân tích sâu sắc và cách tiếp cận toàn diện của cuốn sách đã giúp ta có cái nhìn hiểu biết sâu hơn về mối quan hệ giữa giáo dục và các phương pháp trị liệu, đồng thời thách thức chúng ta để tìm kiếm những cách tiếp cận mới trong giáo dục.

Bài Học Từ Sách Sự Trỗi Dậy Nguy Hiểm Của Giáo Dục Trị Liệu

Chúng ta học được rằng giáo dục trị liệu đang có ảnh hưởng tiêu cực đến việc trở thành những cá nhân đầy khát vọng, lạc quan và kiên cường muốn biết mọi thứ về thế giới. Việc thúc đẩy sự phụ thuộc và tham gia bắt buộc vào các hoạt động trị liệu khuyến khích tiết lộ cảm xúc, có thể làm xói mòn sự tự tin và thẩm quyền của các bậc cha mẹ và giáo viên. Các sáng kiến chính trị về năng lực cảm xúc, an sinh cảm xúc và “sức khỏe tâm thần tích cực” truyền bá một cái nhìn giảm nhẹ về tiềm năng của con người xuyên suốt hệ thống giáo dục và môi trường làm việc. Cuốn sách đặt nhiều nghi vấn về tác động nguy hại ngày càng gia tăng của giáo dục trị liệu và ý nghĩa của nó đối với sự học hiện tại và trong tương lai.