Thế Giới Như Là Ý Chí Và Ý Niệm – Bìa Cứng PDF

27/4/2024
Thế Giới Như Là Ý Chí Và Ý Niệm – Bìa Cứng PDF

Thế Giới Như Là Ý Chí Và Ý Niệm là một tác phẩm triết học sâu sắc của tác giả Arthur Schopenhauer. Trong tác phẩm này, ông giải thích rằng thế giới mà chúng ta trải nghiệm không chỉ là những hiện tượng bề nổi, mà có sự tương tác phức tạp giữa ý niệm và ý chí. Ý chí là lực cơ bản, điều khiển tất cả trong vũ trụ mặc dù nó phi lý và không có phương hướng. Với bài viết về triết lý, mỹ học, đạo đức và chính trị, Thế Giới Như Là Ý Chí Và Ý Niệm của Schopenhauer đã để lại tầm ảnh hưởng lớn đến các danh nhân sau này, như Nietzsche, Freud và nhiều người khác. Tác phẩm này được chia thành 3 cuốn, mỗi cuốn đề cập đến các khía cạnh khác nhau trong triết lý của ông. Đây là một trong những tác phẩm triết học cổ điển không thể bỏ qua của thế kỷ XIX, với tầm ảnh hưởng vượt thời gian.

Tải Sách Thế Giới Như Là Ý Chí Và Ý Niệm – Bìa Cứng PDF Miễn Phí

Đọc sách Thế Giới Như Là Ý Chí Và Ý Niệm – Bìa Cứng PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Thế Giới Như Là Ý Chí Và Ý Niệm – Bìa Cứng PDF của tác giả Tác giả Arthur Schopenhauer được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Đà Nẵng.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Thế Giới Như Là Ý Chí Và Ý Niệm – Bìa Cứng PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Đà Nẵng.

Tác giả: Arthur Schopenhauer.
Người dịch: Thiên Trang, Hà Thủy Nguyên, Lê Duy Nam.
Nhà xuất bản: Đà Nẵng.
Năm xuất bản: 2024.
Trọng lượng: 2500gr.
Kích thước: 24.0 x 16 x 5 cm.
Số trang: 1516 trang.
Hình thức: Bìa Cứng.
Giá bán: 1.221.300 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Thế Giới Như Là Ý Chí Và Ý Niệm - Bìa Cứng PDF
Sách Thế Giới Như Là Ý Chí Và Ý Niệm – Bìa Cứng PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Thế Giới Như Là Ý Chí Và Ý Niệm – Bìa Cứng

Cuốn sách “Thế Giới Như Là Ý Chí Và Ý Niệm” của tác giả Arthur Schopenhauer là một tác phẩm vô cùng ấn tượng với những suy tư sâu sắc về thế giới và ý niệm. Schopenhauer đã mô tả một cách rõ ràng và logic về mối quan hệ phức tạp giữa ý chí và ý niệm, từ đó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách chúng ta nhìn nhận thế giới xung quanh.

Tôi rất ấn tượng với cách Schopenhauer lý giải về ý chí như là một động lực cơ bản, một sức mạnh vô hình điều khiển mọi vật trong vũ trụ. Suy luận của ông về ý chí và ý niệm đã mở ra một cánh cửa mới cho sự hiểu biết về bản chất của cuộc sống và tâm hồn con người.

Cuốn sách cung cấp cho độc giả một cái nhìn sâu sắc về triết lý, thẩm mỹ, đạo đức và các khía cạnh khác trong cuộc sống. Đọc sách giúp tôi nhận ra rằng, để hiểu rõ bản chất của thế giới, chúng ta cần suy nghĩ và đánh giá mọi vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau.

Tổng thể, “Thế Giới Như Là Ý Chí Và Ý Niệm” là một cuốn sách đáng đọc và tham khảo cho những ai quan tâm đến triết lý và tâm lý học. Đây là một tác phẩm mang tính triết học sâu sắc và giá trị lớn về con người và thế giới xung quanh.

Tóm Tắt Sách Thế Giới Như Là Ý Chí Và Ý Niệm – Bìa Cứng

Thế Giới Như Là Ý Chí Và Ý Niệm là một tác phẩm triết học sâu rộng của tác giả Arthur Schopenhauer. Ông cho rằng thế giới mà chúng ta trải nghiệm là sự tương tác phức tạp giữa nhận thức (ý niệm) của chúng ta và một sức mạnh nội tại sâu sắc hơn mà ông gọi là “ý chí”. Tác phẩm bao gồm 3 cuốn, mỗi cuốn đề cập đến các khía cạnh khác nhau trong triết lý của ông, bao gồm cả thẩm mỹ và đạo đức. Ý tưởng của ông ảnh hưởng sâu sắc đến các lý thuyết triết học và tâm lý học sau này, đặc biệt là trong chủ nghĩa hiện sinh và phân tâm học. Tác phẩm này đã để lại tầm ảnh hưởng lớn tới các danh nhân sau này như Friedrich Nietzsche, Wagner, Ludwig Wittgenstein và Sigmund Freud.

Đọc Sách Thế Giới Như Là Ý Chí Và Ý Niệm – Bìa Cứng Ebook Online

Thế Giới Như Là Ý Chí Và Ý Niệm – Bìa Cứng

Thế Giới Như Là Ý Chí Và Ý Niệm của Arthur Schopenhauer là một tác phẩm triết học sâu rộng, nơi ông đi sâu vào những ý tưởng siêu hình và nhận thức luận của mình. Schopenhauer thừa nhận rằng thế giới mà chúng ta trải nghiệm là sự tương tác phức tạp giữa nhận thức (ý niệm) của chúng ta và một sức mạnh nội tại sâu sắc hơn mà ông gọi là “ý chí”. Ông lập luận rằng những trải nghiệm giác quan và trí tuệ của chúng ta định hình cách chúng ta nhìn nhận thế giới, nhưng đây chỉ là những hiện tượng bề nổi. “Ý chí” là động lực cơ bản, điều khiển vạn vật trong vũ trụ, mặc dù nó phi lý và không có phương hướng. Khái niệm “Ý chí” của Schopenhauer là then chốt, cho thấy rằng mong muốn và động lực của chúng ta bắt nguồn từ lực cơ bản này. Tác phẩm được chia thành 3 cuốn, mỗi cuốn đề cập đến các khía cạnh khác nhau trong triết lý của ông, bao gồm cả thẩm mỹ và đạo đức. Tác phẩm này ảnh hưởng sâu sắc đến các lý thuyết triết học và tâm lý học sau này, đặc biệt là trong chủ nghĩa hiện sinh và phân tâm học.

Về tác giả:

Arthur Schopenhauer (1788 – 1860) là một nhà triết học người Đức. Ông là một trong những nhà tư tưởng phương Tây thế hệ đầu chia sẻ nhiều điểm chung với triết học Ấn Độ, chẳng hạn như sự khổ tu, sự chối bỏ bản thân, và ý niệm cho rằng thế giới là sự phô chiếu ảo ảnh. Tư tưởng của ông rất đặc biệt và độc lập, khó có thể xếp loại vào một hệ cụ thể nào, dù rằng đời sau nhiều người cho rằng ông là một nhà triết học duy tâm. Một số học giả coi các công trình triết học của ông là ví dụ điển hình của chủ nghĩa bi quan triết học. Ông là người phản biện hiếm hoi các tượng đài triết học như Hegel và Kant.

Lý thuyết siêu hình của ông chính là nền tảng cho các tác phẩm về đề tài tâm lý học, mỹ học, đạo đức học và chính trị học, Phật học những tác phẩm đã để lại tầm ảnh hưởng tới các danh nhân sau này như Friedrich Nietzsche, Wagner, Ludwig Wittgenstein, Sigmund Freud và nhiều người khác.

Mục lục:

Lời nói đầu của hai dịch giả Lời nói đầu của tác giả cho ấn bản đầu tiên Lời nói đầu của tác giả cho tái bản

Quyển I: Thế giới như là Ý niệm Khía cạnh đầu tiên. Ý niệm Tuân Theo Nguyên Tắc Đủ Lý Trí: Đối Tượng Của Kinh Nghiệm Và Khoa Học Quyển II: Thế giới như là Ý chí Khía cạnh đầu tiên. Sự khách quan của Ý Chí Quyển III: Thế giới như là Ý Niệm Khía cạnh thứ hai. Ý niệm Độc lập với Nguyên tắc Đủ Lý trí – Ý niệm Plato: Đối tượng của Nghệ thuật Quyển IV: Thế giới như là Ý chí Khía cạnh thứ hai. Sự Khẳng Định Và Phủ Nhận Ý Chí Sống, Khi Đã Có Ý Thức Về Bản Thân Bổ sung cho quyển I và một phần quyển II Phụ lục: Phê bình Triết học Kant Bổ sung cho Quyển I Nửa đầu. Học thuyết về ý niệm về tri giác. (§ 1-7 của Tập đầu tiên.) Chương I: Lập trường của chủ nghĩa duy tâm Chương II: Học thuyết về Tri giác hay Kiến thức về Sự hiểu biết Chương III: Về Các Giác Quan Chương IV: Về Nhận thức tiên nghiệm Nửa thứ Hai. Học thuyết về Ý niệm Trừu tượng, hay Tư duy Chương V: Về trí tuệ phi lý Chương VI: Về học thuyết về tri thức trừu tượng hoặc duy lý Chương VII: Về mối quan hệ giữa tri thức cụ thể của tri giác với tri thức trừu tượng Chương VIII: Về lý thuyết tiếng cười (*) Chương IX: Về logic nói chung (*) Chương X: Về tam đoạn luận Chương XI: Về biện luận (*) Chương XII: Về học thuyết khoa học (*) Chương XIII: Về phương pháp toán học (*) Chương XIV: Về Liên kết Ý niệm Chương XV: Về những khuyết điểm cơ bản của trí tuệ Chương XVI: Về việc sử dụng thực tế của lý trí và về chủ nghĩa ẩn nhẫn (*) Chương XVII: Về nhu cầu siêu hình học của con người (*) Bổ sung cho Quyển II Chương XVIII: Về khả năng biết vật-tự-thân (*) Chương XIX: Về tính ưu việt của ý chí trong tự ý thức (*) Chương XX: Sự khách thể hóa của ý chí trong động vật (*) Chương XXI: Nhìn lại và xem xét tổng quát hơn Chương XXII: Góc nhìn khách quan về trí tuệ (*) Chương XXIII: Về khách thể hóa ý chí trong bản tính vô thức (*) Chương XXIV: Về vật chất Chương XXV: Những cân nhắc siêu việt liên quan đến ý chí như vật-tự-thân Chương XXVI: Về mục đích luận (*) Chương XXVII: Về bản năng và khuynh hướng cơ học Chương XXVIII: Cá biệt hóa ý chí sống (*) Bổ sung cho Quyển III Chương XXIX: Về nhận biết các ý niệm (*) Chương XXX: Về chủ thể kiến thức thuần túy (*) Chương XXXI: Về thiên phú (*) Chương XXXII: Về sự điên rồ (*) Chương XXXIII: Các nhận xét riêng lẻ về cái đẹp tự nhiên (*) Chương XXXIV: Về bản tính nội tâm của nghệ thuật (*) Chương XXXV: Về thẩm mỹ kiến trúc (*) Chương XXXVI: Những nhận xét riêng về tính thẩm mỹ của nghệ thuật tạo hình và tranh (*) Chương XXXVII: Về thẩm mỹ thơ ca (*) Chương XXXVIII: Về lịch sử (*) Chương XXXIX: Siêu hình âm nhạc (*) Bổ sung cho Quyển IV Chương XL: Lời nói đầu Chương XLI: Cái chết và mối tương quan của nó với sự không thể phá hủy bản tính của ta (*) Chương XLII: Đời sống của loài Chương XLIII: Di truyền Chương XLIV: Siêu hình tình yêu hai giới Chương XLV: Sự khẳng định ý chí sống (*) Chương XLVI: Đau khổ và phù phiếm trong cuộc sống (*) Chương XLVII: Luân lý (*) Chương XLVIII: Giáo lý về sự chối bỏ ý chí sống (*) Chương XLIX: Con đường cứu độ Chương L: Triết học biểu sinh Phụ lục Tóm tắt Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8

Review Thế Giới Như Là Ý Chí Và Ý Niệm – Bìa Cứng

Cuốn sách Thế Giới Như Là Ý Chí Và Ý Niệm – Bìa Cứng PDF của tác giả Arthur Schopenhauer là một tác phẩm triết học sâu sắc, nơi ông tập trung vào những ý tưởng siêu hình và nhận thức luận của mình. Với lập luận rằng thế giới mà chúng ta trải nghiệm là sự tương tác phức tạp giữa nhận thức (ý niệm) của chúng ta và một sức mạnh nội tại sâu sắc hơn mà ông gọi là “ý chí”, Schopenhauer cho thấy rằng mong muốn và động lực của chúng ta bắt nguồn từ lực cơ bản này. Tác phẩm được chia thành 3 cuốn, mỗi cuốn đề cập đến các khía cạnh khác nhau trong triết lý của ông, bao gồm cả thẩm mỹ và đạo đức. Đây là một cuốn sách rất ảnh hưởng đến các lý thuyết triết học và tâm lý học sau này, đặc biệt là trong chủ nghĩa hiện sinh và phân tâm học. Tuy lý thuyết triết học của ông rất đặc biệt và độc lập, nhưng tác phẩm Thế Giới Như Là Ý Chí Và Ý Niệm sẽ đem lại cho độc giả những cảm nhận sâu sắc và các suy nghĩ mới mẻ về thế giới và sự tồn tại của chúng ta.

Bài Học Từ Sách Thế Giới Như Là Ý Chí Và Ý Niệm – Bìa Cứng

Từ cuốn sách này, chúng ta học được về lý thuyết siêu hình và triết lý của Arthur Schopenhauer, nơi ông giải thích về mối quan hệ giữa ý niệm và ý chí trong định hình thế giới của chúng ta. Chúng ta cũng có thể hiểu được tư tưởng triết học của Schopenhauer về khổ đau, sự chối bỏ bản thân, và ý niệm về thế giới là sự phô chiếu ảo ảnh. Đồng thời, Schopenhauer cũng đề cập đến các khía cạnh khác nhau trong triết lý của mình, bao gồm cả thẩm mỹ và đạo đức. Cuốn sách này đã ảnh hưởng sâu sắc đến các lý thuyết triết học và tâm lý học sau này, đặc biệt là trong chủ nghĩa hiện sinh và phân tâm học. Tác giả Arthur Schopenhauer được xem là một trong những nhà tư tưởng phương Tây thế hệ đầu chia sẻ nhiều điểm chung với triết học Ấn Độ và tác phẩm của ông đã để lại tầm ảnh hưởng lớn đến các danh nhân sau này như Friedrich Nietzsche, Wagner, Ludwig Wittgenstein, Sigmund Freud và nhiều người khác.