Tổng Quan Về Luật Hình Sự Việt Nam PDF

19/12/2023
Tổng Quan Về Luật Hình Sự Việt Nam PDF

Tổng Quan Về Luật Hình Sự Việt Nam PDF là cuốn sách cung cấp kiến thức cơ bản về Luật hình sự, là một ngành luật độc lập và quan trọng của hệ thống pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cuốn sách giới thiệu về các quan hệ xã hội phát sinh giữa Nhà nước và người phạm tội, và tập trung vào quy định các hành vi phạm tội, hình phạt và biện pháp cưỡng chế về hình sự để áp dụng đối với các chủ thể đã phạm tội.

Tác giả đã trình bày các dấu hiệu pháp lý đặc trưng đối với các tội phạm cụ thể, cũng như vấn đề định tội danh và quyết định hình phạt. Cuốn sách cũng giới thiệu về Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, và các quy định mới trong đó, đánh dấu một bước tiến rất quan trọng trong việc tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho cuộc đấu tranh phòng ngừa, chống tội phạm có hiệu quả cao.

Tổng Quan Về Luật Hình Sự Việt Nam PDF là tài liệu học phần bắt buộc trong khối kiến thức ngành, chuyên ngành của sinh viên ở các cơ sở đào tạo Luật trên cả nước. Ngoài ra, cuốn sách cũng phù hợp với các giảng viên, học viên và những người có quan tâm đến lĩnh vực Luật hình sự của Việt Nam. Cuốn sách không chỉ đáp ứng được yêu cầu của quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, mà còn giúp nâng cao hiệu quả, ý thức tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, qua đó, phát huy hiệu lực của luật hình sự Việt Nam.

Tải Sách Tổng Quan Về Luật Hình Sự Việt Nam PDF Miễn Phí

Đọc sách Tổng Quan Về Luật Hình Sự Việt Nam PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Tổng Quan Về Luật Hình Sự Việt Nam PDF của tác giả Tác giả PGS TS Trịnh Tiến Việt được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Tổng Quan Về Luật Hình Sự Việt Nam PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Tác giả: PGS TS Trịnh Tiến Việt.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.
Năm xuất bản: 2021.
Trọng lượng: 550gr.
Kích thước: 24 x 16 cm.
Số trang: 534 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 171.700 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Tổng Quan Về Luật Hình Sự Việt Nam PDF
Sách Tổng Quan Về Luật Hình Sự Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tổng Quan Về Luật Hình Sự Việt Nam PDF
Sách Tổng Quan Về Luật Hình Sự Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tổng Quan Về Luật Hình Sự Việt Nam PDF
Sách Tổng Quan Về Luật Hình Sự Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tổng Quan Về Luật Hình Sự Việt Nam PDF
Sách Tổng Quan Về Luật Hình Sự Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tổng Quan Về Luật Hình Sự Việt Nam PDF
Sách Tổng Quan Về Luật Hình Sự Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tổng Quan Về Luật Hình Sự Việt Nam PDF
Sách Tổng Quan Về Luật Hình Sự Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tổng Quan Về Luật Hình Sự Việt Nam PDF
Sách Tổng Quan Về Luật Hình Sự Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tổng Quan Về Luật Hình Sự Việt Nam PDF
Sách Tổng Quan Về Luật Hình Sự Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Tổng Quan Về Luật Hình Sự Việt Nam

Dựa vào thông tin từ đoạn văn trên, cuốn sách “Tổng Quan Về Luật Hình Sự Việt Nam” PDF có vẻ rất hữu ích và cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật hình sự của Việt Nam. Cuốn sách có thể rất hữu ích cho giảng viên, sinh viên và học viên ở các cơ sở đào tạo luật trên toàn quốc. Tôi tin rằng đọc cuốn sách này sẽ giúp người đọc hiểu rõ hơn về vai trò và chức năng của luật hình sự trong việc đảm bảo trật tự và an ninh xã hội, cũng như phòng ngừa và chống tội phạm. Cuốn sách có thể đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả và ý thức tuân thủ pháp luật ở Việt Nam.

Tóm Tắt Sách Tổng Quan Về Luật Hình Sự Việt Nam

Cuốn sách “Tổng Quan Về Luật Hình Sự Việt Nam” giới thiệu về hệ thống pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đặc biệt là ngành luật hình sự, một bộ phận quan trọng của hệ thống pháp luật nhằm phòng ngừa và chống tội phạm, bảo vệ lợi ích của Nhà nước và công dân. Cuốn sách này là tài liệu học tập bắt buộc trong khối kiến thức ngành luật, chuyên ngành. Cuốn sách giới thiệu về Bộ luật Hình sự năm 2015, đã sửa đổi và bổ sung năm 2017, và các quy định mới đánh dấu một bước tiến rất quan trọng trong cuộc đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm. Cuốn sách có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả, ý thức tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và phát huy hiệu lực của luật hình sự. Cuốn sách này sẽ hữu ích đối với giảng viên, sinh viên và học viên tại các cơ sở đào tạo luật trên cả nước.

Đọc Sách Tổng Quan Về Luật Hình Sự Việt Nam Ebook Online

Hệ thống pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhiều ngành luật hợp thành, trong đó, mỗi ngành luật điều chỉnh một lĩnh vực quan hệ xã hội nhất định. Luật hình sự là một ngành luật độc lập, là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống pháp luật Nhà nước ta, đồng thời là công cụ quan trọng để phòng ngừa, chống tội phạm, bảo vệ các lợi ích của Nhà nước, của công dân, bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, giữ vững ổn định an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Luật hình sự điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh giữa một bên là Nhà nước với một bên là người phạm tội (hiện nay, còn cả pháp nhân thương mại phạm tội) khi có sự việc phạm tội. Chính vì vậy, thông qua việc quy định các hành vi phạm tội, hình phạt và biện pháp cưỡng chế về hình sự khác để áp dụng đối với các chủ thể đã phạm tội, Luật hình sự đã thực hiện các chức năng của mình, đồng thời, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc đấu tranh có hiệu quả cao để phòng ngừa và chống tội phạm. Trong chương trình đào tạo ở bậc đại học và bậc sau đại học (chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự) tại các cơ sở đào tạo luật trên cả nước, Luật hình sự là học phần bắt buộc trong khối kiến thức ngành, chuyên ngành nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản nhất về tội phạm, trách nhiệm hình sự và hình phạt, những dấu hiệu pháp lý đặc trưng đối với các tội phạm cụ thể, cũng như vấn đề định tội danh và quyết định hình phạt. Vừa qua, Luật hình sự đã được pháp điển hóa lần thứ ba với việc Quốc hội ban hành Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (sau đây viết gọn là Bộ luật Hình sự năm 2015), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Đây là Bộ luật có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội. Các quy định mới trong Bộ luật Hình sự năm 2015 đã đánh dấu một bước tiến rất quan trọng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho cuộc đấu tranh phòng ngừa, chống tội phạm có hiệu quả cao; góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của nhà nước và tổ chức, bảo vệ và thúc đẩy kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển đúng hướng, tạo môi trường xã hội và môi trường sinh thái an toàn, lành mạnh cho mọi người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu của quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế Do đó, nhiệm vụ phổ biến, giới thiệu những vấn đề cốt lõi, mang tính tổng quan về cơ sở khoa học của Luật hình sự Việt Nam tới đông đảo bạn đọc, đặc biệt đối tượng bạn đọc là giảng viên, sinh viên, học viên tại các cơ sở đào tạo Luật trên cả nước có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả, ý thức tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, qua đó, phát huy hiệu lực của luật hình sự.

Review Tổng Quan Về Luật Hình Sự Việt Nam

Cuốn sách Tổng Quan Về Luật Hình Sự Việt Nam PDF là tài liệu hữu ích để đối tượng bạn đọc là giảng viên, sinh viên, học viên tại các cơ sở đào tạo Luật trên cả nước học tập và nghiên cứu. Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về tội phạm, trách nhiệm hình sự và hình phạt, những dấu hiệu pháp lý đặc trưng đối với các tội phạm cụ thể, cũng như vấn đề định tội danh và quyết định hình phạt. Đặc biệt, cuốn sách cập nhật những quy định mới trong Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, giúp người đọc nắm bắt được những thay đổi trong pháp luật và áp dụng đúng, hiệu quả. Tổng Quan Về Luật Hình Sự Việt Nam PDF là tài liệu tham khảo không thể thiếu đối với các trường đào tạo Luật và các cá nhân quan tâm đến lĩnh vực pháp luật.

Bài Học Từ Sách Tổng Quan Về Luật Hình Sự Việt Nam

1. Luật hình sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Luật hình sự là công cụ quan trọng để phòng ngừa, chống tội phạm, bảo vệ các lợi ích của Nhà nước và công dân.
3. Luật hình sự điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh giữa Nhà nước và người phạm tội khi có sự việc phạm tội.
4. Luật hình sự là một học phần bắt buộc trong khối kiến thức ngành, chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo luật trên cả nước.
5. Bộ luật Hình sự năm 2015 là Bộ luật có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho cuộc đấu tranh phòng ngừa, chống tội phạm có hiệu quả cao.
6. Phổ biến và giới thiệu kiến thức về Luật hình sự Việt Nam là một nhiệm vụ quan trọng để nâng cao hiệu quả, ý thức tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.