Tư Duy Cấp Tiến – Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai PDF

21/4/2024
Tư Duy Cấp Tiến – Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai PDF

Cuốn sách “Tư Duy Cấp Tiến – Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai PDF” của tác giả Andrew McAfee là một tài liệu hữu ích cho những ai muốn khám phá cách áp dụng tư duy cấp tiến trong nền kinh doanh đầy biến động hiện nay. Qua 7 chương sách, tác giả giúp độc giả khai phá con đường bốn bước đến thế giới của người đam mê tìm tòi và tìm hiểu về hiệu suất và văn hóa của các công ty đam mê tìm tòi. Đọc sách này, bạn sẽ có được những kiến thức và kinh nghiệm thực tế để thích nghi và phát triển trong môi trường kinh doanh đang thay đổi liên tục.

Tải Sách Tư Duy Cấp Tiến – Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai PDF Miễn Phí

Đọc sách Tư Duy Cấp Tiến – Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Tư Duy Cấp Tiến – Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai PDF của tác giả Tác giả Andrew McAfee được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Hồng Đức.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Tư Duy Cấp Tiến – Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Hồng Đức.

Tác giả: Andrew McAfee.
Người dịch: Phúc Chi.
Nhà xuất bản: Hồng Đức.
Năm xuất bản: 2024.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
Trọng lượng: 460gr.
Kích thước: 20.5 x 14 x 2.2 cm.
Số trang: 440 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 208.000 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Tư Duy Cấp Tiến - Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai PDF
Sách Tư Duy Cấp Tiến – Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tư Duy Cấp Tiến - Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai PDF
Sách Tư Duy Cấp Tiến – Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tư Duy Cấp Tiến - Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai PDF
Sách Tư Duy Cấp Tiến – Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tư Duy Cấp Tiến - Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai PDF
Sách Tư Duy Cấp Tiến – Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tư Duy Cấp Tiến - Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai PDF
Sách Tư Duy Cấp Tiến – Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tư Duy Cấp Tiến - Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai PDF
Sách Tư Duy Cấp Tiến – Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tư Duy Cấp Tiến - Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai PDF
Sách Tư Duy Cấp Tiến – Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tư Duy Cấp Tiến - Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai PDF
Sách Tư Duy Cấp Tiến – Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tư Duy Cấp Tiến - Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai PDF
Sách Tư Duy Cấp Tiến – Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tư Duy Cấp Tiến - Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai PDF
Sách Tư Duy Cấp Tiến – Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tư Duy Cấp Tiến - Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai PDF
Sách Tư Duy Cấp Tiến – Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tư Duy Cấp Tiến - Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai PDF
Sách Tư Duy Cấp Tiến – Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tư Duy Cấp Tiến - Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai PDF
Sách Tư Duy Cấp Tiến – Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tư Duy Cấp Tiến - Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai PDF
Sách Tư Duy Cấp Tiến – Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tư Duy Cấp Tiến - Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai PDF
Sách Tư Duy Cấp Tiến – Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tư Duy Cấp Tiến - Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai PDF
Sách Tư Duy Cấp Tiến – Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Tư Duy Cấp Tiến – Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai

Cuốn sách “Tư duy cấp tiến – Thay đổi nền kinh doanh trong tương lai” của tác giả Andrew McAfee là một tác phẩm đầy cảm hứng và chi tiết về cách áp dụng tư duy cấp tiến vào kinh doanh trong môi trường biến động hiện nay. Tác giả đã trình bày rõ ràng và logic thông qua 7 chương sách, giúp người đọc hiểu rõ hơn về con đường đến thế giới của người đam mê tìm tòi, và tầm quan trọng của hiệu suất và văn hóa công ty trong quá trình áp dụng tư duy cấp tiến. Đọc cuốn sách này, tôi cảm thấy hứng thú và động viên để áp dụng những nguyên lý tư duy cấp tiến vào công việc kinh doanh của mình. Tôi tin rằng cuốn sách này sẽ là nguồn cảm hứng và kiến thức hữu ích cho mọi người trong thế giới kinh doanh hiện nay.

Tóm Tắt Sách Tư Duy Cấp Tiến – Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai

Cuốn sách Tư Duy Cấp Tiến – Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai của tác giả Andrew McAfee nhấn mạnh về sự quan trọng của tư duy cấp tiến trong công tác kinh doanh. Bằng cách áp dụng 4 thói quen cơ bản là khoa học, quyền sở hữu, tốc độ và sự cởi mở, các doanh nghiệp có thể xây dựng và duy trì một tổ chức thịnh vượng, bao gồm năng suất và văn hóa đặc biệt. Tác giả cũng nhấn mạnh vai trò của nhóm là cấu trúc nền tảng cho sự phát triển của tư duy cấp tiến. Cuốn sách cũng có những gợi ý cho việc phát triển tư duy cấp tiến như khuyến khích sự sáng tạo, tìm kiếm kiến thức mới và thử nghiệm ý tưởng mới. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần tránh làm việc trong một văn hóa đầy những chủ đề không thể thảo luận và cần có sự kiên nhẫn trong quá trình phát triển tư duy cấp tiến.

Đọc Sách Tư Duy Cấp Tiến – Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai Ebook Online

Tư Duy Cấp Tiến – Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai

Cùng mở khóa tư duy cấp tiến cùng cách áp dụng nó trong nền kinh doanh đầy biến động thông qua 7 chương sách của “Tư duy cấp tiến thay đổi nền kinh doanh trong tương lai”.

Nội dung cuốn sách Tư duy cấp tiến

Chương 1: Con đường bốn bước đến thế giới của người đam mê tìm tòi

Chương 2: Quay về một hướng: Hiệu suất và văn hóa của các công ty đam mê tìm tòi

Chương 3: Siêu và căn bản: Một lối suy nghĩ mới về chúng ta

Chương 4: Khoa học: Người phát ngôn với Quy tắc Sắt

Chương 5: Quyền làm chủ: Phá hủy cỗ máy khổng lồ do người lùn vận hành (hoặc giải phóng bầy đàn)

Chương 6: Tốc độ: Từ nói dối đến học tập

Chương 7: Sự cởi mở: Một mô hình kinh doanh tốt hơn

Phương thức khoa học nào giúp các công ty duy trì sự thịnh vượng

Cách tiếp cận của các công ty sáng tạo bậc nhất hiện này để xây dựng và duy trì các tổ chức thịnh vượng xoay quanh bốn thói quen: khoa học, quyền sở hữu, tốc độ và sự cởi mở. Khi cả bốn yếu tố này cùng tồn tại, chúng tạo ra các tổ chức tự do hơn, phát triển nhanh hơn, bình đẳng hơn, dựa trên bằng chứng, sự tranh luận và cảm giác tự chủ hơn so với các tổ chức của Kỷ nguyên Công nghiệp. Họ cũng là những người có hiệu suất tốt hơn. Họ vượt trội về quá trình đổi mới và thực thi, đồng thời là những nơi làm việc được săn lùng nhiều nhất trên thế giới.

Tại sao cách thức hoạt động này tốt hơn nhiều? Tác giả đưa ra một câu trả lời hoàn toàn độc đáo: Bởi vì nó khai thác siêu năng lực của loài người, đó là khả năng hợp tác mạnh mẽ và học hỏi nhanh chóng của chúng ta. Bằng cách cung cấp những hiểu biết sâu sắc từ lĩnh vực tiến hóa văn hóa còn tương đối mới, tác giả cho thấy rằng khi chúng ta kết hợp với nhau trong những điều kiện phù hợp, chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra cách chế tạo tàu vũ trụ và máy tính lượng tử có thể tái sử dụng.

Tuy nhiên, trong những điều kiện không phù hợp, tất cả những gì chúng ta tạo ra là bộ máy quan liêu, sự chậm trễ kinh niên, văn hóa im lặng và những rối loạn chức năng kinh điển khác của Kỷ nguyên Công nghiệp. Những doanh nhân đam mê tìm tòi ngày nay đang đi xa nhất trong việc khám phá cách thức tạo ra các điều kiện để khai thác siêu năng lực của chúng ta. Cuốn sách này sẽ giúp bạn tìm ra cách để tiến xa hơn nữa.

Nguyên tắc cơ bản tuyệt vời của lãnh đạo/doanh nghiệp sở hữu tư duy cấp tiến

Siêu năng lực của loài người nằm ở cấp độ nhóm, không phải cá nhân

Những doanh nhân “sành sỏi” và các nhà khoa học nghiên cứu sự tiến hóa đã độc lập đi đến cùng một kết luận: Siêu năng lực của loài người nằm ở cấp độ nhóm, không phải cá nhân, vì vậy tập trung vào nhóm là điều hợp lý.

Các nhà khoa học tiến hóa cho rằng chính các nhóm với năng lực học hỏi nhanh, chứ không phải bộ não lớn của chúng ta, đã đưa chúng ta đến vị trí hiện tại. Những doanh nhân tư duy cấp tiến muốn xây dựng các công ty phải có khả năng học hỏi nhanh – nói cách khác là những công ty đổi mới, linh hoạt, phản ứng nhanh, hiệu quả – cũng cảm thấy như vậy và tập trung nỗ lực vào cải thiện nhóm hơn là cá nhân.

Công ty/doanh nghiệp cần có sự chuẩn mực

Bên cạnh đó, sự chuẩn mực cũng rất quan trọng đối với loài siêu xã hội như chúng ta. Một công ty có những chuẩn mực sai sẽ tạo ra tình trạng quan liêu, bệnh xơ cứng, chậm trễ, đạo đức giả, văn hóa đầy những chủ đề không thể thảo luận và những công việc tệ hại. Một công ty có những chuẩn mực phù hợp sẽ tạo ra hiệu suất xuất sắc lẫn môi trường làm việc lành mạnh.

Điều phân biệt rõ ràng nhất giữa các Quibi và các Netflix của thế giới kinh doanh không phải là sự xuất sắc của cá nhân các nhà lãnh đạo; đó là sự coi trọng của các nhà lãnh đạo đối với việc tạo ra và duy trì nền văn hóa phù hợp. Nói cách khác, “miệt mài nghiên cứu” không phải là trạng thái tinh thần do một một cá nhân sở hữu. Thay vào đó, nó là một trạng thái cụ thể của tư duy tập thể được sở hữu bởi một tập hợp những con người siêu xã hội tạo ra văn hóa.

Những điều nên và không nên khi phát triển tư duy cấp tiến trong đội nhóm

NÊN khi phát triển tư duy cấp tiến

– Tìm kiếm kiến thức mới:

Hãy luôn tìm kiếm cơ hội để học hỏi và nâng cao kiến thức của mình. Điều này có thể bao gồm việc đọc sách, tham gia khóa học, hoặc tương tác với những người có kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng.

– Thử nghiệm ý tưởng mới:

Đừng ngần ngại thử nghiệm những ý tưởng mới và đưa ra những giải pháp sáng tạo cho các vấn đề phức tạp. Thông qua việc thử nghiệm và học hỏi từ kết quả, bạn có thể phát triển và cải thiện tư duy cấp tiến của mình.

– Khuyến khích sự sáng tạo:

Hãy khuyến khích sự sáng tạo trong suy nghĩ và cách tiếp cận vấn đề. Sử dụng các phương pháp và kỹ thuật sáng tạo như brainstorming, hoặc mind mapping để tạo ra những ý tưởng mới và đột phá.

KHÔNG NÊN khi phát triển tư duy cấp tiến

– Sợ thất bại:

Đừng sợ thất bại và tránh việc hạn chế bản thân bằng những giới hạn tư duy. Thất bại là một phần không thể thiếu của quá trình học và phát triển, và nó cung cấp cơ hội học hỏi và cải thiện.

– Quá tin vào kiến thức hiện tại:

Không giữ cho bản thân bị kẹt trong quá trình suy nghĩ cũ và kiến thức hiện tại. Hãy mở rộng tầm nhìn và tìm kiếm các cách tiếp cận mới và khác biệt để giải quyết các vấn đề.

– Thiếu kiên nhẫn:

Phát triển tư duy cấp tiến là một quá trình đòi hỏi thời gian và kiên nhẫn. Đừng mong muốn có kết quả ngay lập tức mà hãy kiên nhẫn và kiên định trong việc tiếp tục học hỏi và phát triển.

– Không lắng nghe ý kiến đóng góp:

Tránh việc bỏ qua ý kiến của người khác và không lắng nghe những góp ý xây dựng từ các thành viên trong nhóm. Sự đa dạng quan điểm có thể là nguồn cảm hứng và động viên cho sự phát triển của tư duy cấp tiến.

Review Tư Duy Cấp Tiến – Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai

Cuốn sách “Tư Duy Cấp Tiến – Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai” của tác giả Andrew McAfee đem đến cho độc giả một hướng đi mới trong nền kinh doanh đầy biến động. Ở đó, tác giả giới thiệu và mở khóa tư duy cấp tiến, cho phép chúng ta áp dụng nó trong thực tiễn để tối đa hoá hiệu suất và văn hóa của các công ty đam mê tìm tòi. Cuốn sách được chia thành 7 chương, nội dung rất rõ ràng và dễ hiểu, mang đến cho độc giả những kiến thức cần thiết để đột phá trong kinh doanh và xây dựng câu chuyện cho riêng mình. Với những người đam mê thay đổi và khát khao tìm tòi, đây là một cuốn sách rất đáng đọc.

Bài Học Từ Sách Tư Duy Cấp Tiến – Thay Đổi Nền Kinh Doanh Trong Tương Lai

1. Siêu năng lực của loài người nằm ở cấp độ nhóm, không phải cá nhân, do đó tập trung vào nhóm là điều hợp lý.

2. Sự chuẩn mực trong công ty là rất quan trọng để tạo ra hiệu suất xuất sắc lẫn môi trường làm việc lành mạnh.

3. Tìm kiếm kiến thức mới, thử nghiệm ý tưởng mới, khuyến khích sự sáng tạo là những phương pháp hiệu quả để phát triển tư duy cấp tiến.

4. Không nên sợ thất bại, quá tin vào kiến thức hiện tại, thiếu kiên nhẫn và không lắng nghe ý kiến đóng góp.